Selvcentrering som vej til realisering og tjeneste i verden

Min spirituelle vej har været selvcentrering.

En del af den i hvert fald… Den del jeg kalder enquiry.

Det selv-centrerede spørgsmål “hvad er virkeligt i MIN egen oplevelse?” – “hvad er dette øjeblik faktisk, som JEG oplever det?”Og jeg vil gerne dele med dig om den vej,

Ligeværd i terapeutisk relation

Ligeværd i terapeutisk relation er nødvendigt for sand og dyb healing.

Især i denne tid kaldes på vi i alle relationer træder ind i ligeværd, for kun der kan vi sandt finde vores sjæls kraft.

Dette gælder også terapeutisk/healings relation, som jeg inviterer dig til.

Men her er mønstre af uligeværd så dybt indgroede.

Vil du forstå dine problemer – eller vil du se dem løst?

Vil du forstå dine problemer – eller vil du se dem løst?

Til forskel fra meget andet terapi, så er der i healing enquiry ingen analyse eller forståelse af vores problemer. Vi snakker ikke om hvorfor.

“Jamen er det ikke vigtigt at forstå problemet for at løse det?” – Er den naturlige indvending.

Hvad rolle sindet spiller i healingsprocessen

En video hvor jeg forklarer om sindets rolle og hvorfor jeg sjældent snakker om de mange konkrete processer som finder sted i healing enquiry.

Overgivelsen er nøglen, processerne sker spontant og i intelligent, sindet eneste rolle er at erkende, og i denne erkendelse indkodes processen dybere i den manifesterede virkelighed.

Tak for at kigge med

Vi snakker aldrig om fortiden i healing enquiry

Kan det virkelig passe at vi slet ikke analyserer fortiden når vi laver healing enquiry?

Ja, det er rigtigt. I healing enquiry går vi slet ikke ind i nogen form for mental forståelse eller analyse af barndommen og de traumer vi har – ofte traumer som vi allerede kender og er bevidste om.

Når vores ønske om healing er en forhindring

Når ønsket om healing er en forhindring for reelt at opleve healing.

Det kan lyde paradoksalt, men sagen er, at hver gang vi med vores vilje ønsker noget bestemt, så stiller vi os i vejen for de store healingskræfter som naturligt arbejder gennem os.

Dette er et paradoks i arbejdet med healing.

Genbrug er guld!

Genbrug er guld!

Stop med at skille dig af med dine problemer og din indre smerte.

I stedet for at prøve at få problemer til at gå væk – så kan vi genbruge dem; up-cycle, transformere dem.

En praktisk sammenligning er, at skal vi rydde op, så kan det ganske rigtigt føles forløsende og frisættende at tømme loftet og smide det hele ud.

Mange gennembrud i terapi, men problemerne er der stadig…

Til dig der allerede har arbejdet med terapi der søger gennembrud, men stadig oplever at uønskede smertefulde tilstande vender tilbage i dit liv.

Når vi laver gennembruds-orienteret terapi og selvudvikling, så søger vi ofte at finde ind til en mere autentisk version af os selv, eller til følelser og ressourcer vi ikke har adgang til,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH