Healingen ved at møde mørket i os selv

Healingen ved at møde mørket i os selv

Når vi er såret af andre mennesker, ender vi nemt i offerets evige mønster af desperat magtesløshed.

Vi føles os som ofre, og at vi kun kan finde healing hvis de andre gør det godt igen.

Jeg kan kun blive god igen hvis:
…hvis den anden forstår mig
… hvis den anden siger undskyld
… hvis den anden ændrer adfærd

Denne rolle som offer, kan være belejlig og en identitet vi kan leve og fungere med og bygge vores liv på.

Men på et tidspunkt vil vi opdage, at denne rolle tager vores kraft fra os og holder os fanget.

At synet på os selv som et offer, og vores følgende fordømmelse af andre, faktisk gør størst skade på os selv.

Vi tror at vores fordømmelse af andre holder os trygge, men i virkeligheden er resultatet at vi isolerer os selv og fjerner os fra vores egen kraft og frihed.

.

Jeg inviterer dig til en radikalt anden vej.

Vejen som er, at blive villig til åbent at møde mørket i dig selv.

“Skyggearbejde” – som det også kaldes.

Til at stoppe med at søge mørket i de andre, og starte med at kigge efter mørket i dig selv.

Til en start vil vores indvending ofte være “jamen jeg er uskyldig, jeg har jo aldrig gjort det som de har gjort mod mig!”

Eller offereret i os kan blive vredt og sige “siger du at JEG er skyldig!?”

Eller “Stop med at kigge efter mørket i mig, jeg har ALDRIG gjort noget der er lige så slemt som det der er sket mod mig!”

.

Formålet med skyggearbejde er ikke at nu skal vi så være forkerte, skyldige, eller de dumme.

Formålet er, at det er en nødvendighed.

Healing er kun muligt, når vi kan se det der skal heales fra helhedens synspunkt, fra sammenhørighed, fra medfølelse, fra kærlighed.

Og det kan vi kun, hvis vi kan identificere os med det der skal heales. Hvis vi kan se det som os selv.

… hvis vi kan møde netop det allermørkeste der har såret os, som del af os selv også.

Det aller sværeste, det som vi allerhelst ønsker ikke skal være os.

Lige præcis det. Ja. Det mest grusomme, det mest hæslige, den onde bøddel.

Dette er nødvendigt for at kunne heale sandt og helt.

Det handler ikke om skyld og skam.

Det handler om at blive i stand til at eje vores eget mørke, og derfra kan vi først…

… sandt tilgive
… sandt mærke medfølelse
… sandt heale.

.

Det tager tid at blive klar til skyggearbejde.

Først skal vi prøve alt andet.

Først skal vi mærke smerten der er forvoldt os.

… Vi skal skrige i smerte
… vi skal råbe mod himmelen i afmagt
… vi skal forsøge at komme videre
… vi skal sørge over alt det tabte

Meget kan heales på denne måde.

Mange sår kan opløses blot ved vi accepterer vores tab og tillader sorgen.

Tårer kan rense meget.

Mange traumer kan forløses sådan her.

Men det kan ske, at det stadig ikke forløses så nemt.

… lige meget hvor meget vi prøver, kan vi ikke tilgive
… den samme situation bliver ved at opstå i vores liv
… vi bliver ved at tiltrække den samme type mennesker
… vi ender i afmagt og smerte igen og igen

Når mønsteret er dybt, og måske et karmisk hovedtema, vil vi komme til et sted, hvor vi af nødvendighed bliver klar til at kigge dybt dybt i os selv.

Hvor vi bliver villige til at møde skyggen i os selv.

.

Når vi dømmer vores bøddel, svækker vi os selv

Når der er en smerte vi ikke kan tilgive, er det os selv vi holder fast og fanget.

Når vi siger:
… “de andre er ubevidste og forstår mig ikke”
… “jeg foragter mine forældre for det de gjorde”
… ”min voldtægtsmand er et usselt kryb”

Så tror vi at vores dom gør os trygge og skaber afstand som holder os tryg.

Men sagen er, at når vi skubber de andre væk, så skubber vi faktisk vores egen kraft og kærlighed bort.

De der gjorde os fortræd, har taget vores livskraft, vores glæde, vores frihed. Men skubber vi personen væk, skubber vi også det væk de har taget.

Så står vi tilbage vrede, magtesløse og uforløste.

Vi må dybt se, at denne vej ikke virker længere.

Først da begynder vi at blive klar til at møde alt i os selv.

Først da bliver vi klar til tilgivelsens vej, ansvarets vej, tantraens vej, kraftens vej.

.

At mærke traumets dybere gave.

Måske er det muligt at få et intuition om, at vores dybeste traume faktisk er en gave.

At vi på forunderlige vis, via den uløselige smerte vi ikke kan forløse, bliver ført mod et meget dybt sted i os selv.

Måske kan vi begynde at fornemme at der ligger en skjult gave i vores dybeste smerte.

At det menneske som har forvoldt os den dybeste smerte, på et dybere plan er en ædel modstander, der peger på den den af vores kraft som vi har afsagt os.

Får vi denne intuition, er det en gave, som kan give os håb og tillid ind i dette dybe traumearbejde.

Får vi denne dybe intuition, er det allerede åbningen af healing i traumet.

Vi begynder intuitivt at skimte at gennem traumet er et dybere kald fra os selv til os selv.

.

Starten på skyggearbejde, er den simple villigheden til at møde alt i os selv.

Villigheden til at sige denne simple bøn ”hvis dette mørke også lever i mig, er jeg villig til at se det”

Vi begynder at pege fingeren bagud, indad, mod os selv.

Allerede i denne bevægelse, er der den første indledende healing.

Kampens energi stopper.

Noget slapper af.

Vi bevæger os mod helhed, mod styrke, mod ansvar.

Vi kan allerede i denne simple villighed, mærke at dem som ellers er skurken, pludselig står i et mere neutralt lys.

Denne bøn har effekt med det samme.

.

Præcist hvordan vi finder mørket ved vi ikke.

Det er vores egen skygge, som per definition, er det som er allerbedst gemt for os selv.

Så det er ikke nemt at finde den.

Den vil ikke være åbentlyst for os.

Vi må lade os lede af uransagelige veje.

Det som guider os nærmere
… er vores bøn
… vores villighed
… vores åbenhed
… vores nysgerrighed
… vores tillid

Alt vi behøver, er at hvile i denne intention, gentage denne intention når vi går i offer-rollen, igen og igen vende tilbage til at sige “ja” i stedet for “nej” til at møde mørket.

Måske vil vi så mærke noget bevæger sig i vores krop.

Måske får vi indre billeder.

Måske fornemmelser af noget løfter eller fortætter.

Vi går med vores fineste intuition dybere for at møde vores skygge, vores mørke.

Denne metode, er hvad jeg kalder “healing enquiry”, og sådan arbejder vi med det i session.

.

Det er en ny livsindstilling.

Når vi bliver villige, åbne vi for en process der udfolder sig alle døgnets timer.

Måske vises ting i drømme.

Relationer vil ændres, måske subtilt til en start.

Vi begynder at se verdenen anderledes når vi går med denne bøn og åbenhed.

Healingen sker på alle planer så snart vi bevidst kalder vores egen skygge frem.

.

Dyb smerte er oftest karmisk

Disse meget dybe ting, som vi ikke kan forløse med normale metoder, og som vi ikke bare kan sørge os igennem, har ofte karmisk rod.

Det vil sige, at vi ofte skal ind i dybe lag – i det man kan kalde tidligere liv – for at finde de dybere årsager.

Vi må begynde at træde dybere end alle vores menneskelige følelser og forståelser for at finde vej.

På denne måde, er smerten også med til at vise os ind i vores sjæls verden, som er langt større end blot dette ene liv, denne ene inkarnation.

Vores traume kan være vores adgangsbillet til at starte vores opvågning til vores dybere væsen og vores livs dybere virkelighed.

En gave større end vi kunne have ønsket os.

.

Når vi sidder i session, er en stor del af mit blik og intention rettet mod at se mørket.

Både mørket i dig og i mig selv som det viser sig i vores relation.

Fordi jeg ved, at når jeg kan se alt dit mørke klart, vil jeg også kunne se din sjæls lys klart.

Og fordi jeg ved, at når jeg kan tillade mig at stå med dig også med mit eget mørke, så vil du begynde at fornemme min sjæls væsen.

Fordi jeg ved, at ved at stå i mørket i samme grad som lyset, bliver den dybeste relation af tillid og kraft mellem os mulig.

Og det er denne relation, der healer.

I denne relation, kan vi endelig være udelte.

Alle slør, al frygt, al splittelse kan slippe.

Vi behøver ikke være i relation hvor en skjult skam spøger, hvor dele af os selv er skjulte.

Vi kan stå sammen, som det hele væsen vi er, i lys og mørke.

Og i dette kraftfulde rum vi udspænder, kan vores sjæle stå frem.

Vi kan sammen erfare frisættelsen ved at se vores egen og hinandens sjælskraft.

Når vi velkommer lys og mørke i lige mål, træder en tredje kraft frem.

Sjælens kraft, som er før lys og før mørke.

Sjælens kraft, som rummer alt, og som frisætter alt.

Dette er min invitation.

Velkommen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH