Om arbejdet med kundalini i retreat og cirkler

“kundalini” kan vække ideer at det enten er noget attraktivt at stræbe efter eller noget farligt at undgå.

Jeg ønsker at af-mystificere det, og helt simpelt forklare hvordan vi arbejder med kundalini i retreats, cirkler og sessioner.

Vejen til arbejdet med kundalini jeg inviterer til, er simpel og den samme som altid – det er direkte påkaldelse og hengivelse til det højeste. Bhakti.

Når vi arbejder med kundalini er dette ikke anderledes. Det er stadig samme hengivelses-praksis som er døren, det er bare at gå dybere ind ad denne dør.

Når den vågne bevidsthed ekspanderer, og ånden får lov at strømme ind, så når det først sind og hjertet. Og når det fra hjertet får yderligere lov at ekspandere, så når det på et tidspunkt helt til rodcenteret.

Og når den vågne bevisthedsstrøm når rodcenteret, der vækkes kundalini helt naturligt.

Shiva som vækker shakti.

Det er ikke en eller anden vild ting. Det er ikke en intervention af nogen art. Det er bare den mest simple bevægelse af livet som Shiva der vågner ind gennem os og i det vækker Shakti.

Det er blidt, kærligt og naturligt. En blid vågenheds-ekspansion.

I den vågenhed, der falder alle vores slør.

Først de mentale slør i sindet, så de emotionelle slør i hjertet, så begynder de kropslige og energetiske slør at falde. Og så begynder den rene livskraft at strømme op gennem vores rodcenter.

Det er det blideste og kærligste.

Det er den samme gudskraft som vi oplever i åbninger fra sind og hjerte.

Ren kærlighed, åbenhed og storhed af liv.

.

I den grad traumer og blokeringer vækkes og bevæges af denne kærlige kraft – ja så kan det være voldsomt.

Så kan det være intenst og fysisk smertefuldt – i den grad som vi vækkes i vores såringer.

Men det er jo netop hvad vi siger ja til – at kraften må bevæge det som kalder på healing. I den ubetingede hengivelse siger vi ja til at kraften må bevæge os som den vil, og i det jo også ja til at blive berørt i vores traumer hvis det er den højere vilje.

Men det er ikke kundalinien der er smertefuld eller voldsom i sig selv, den er i sig selv ren kærlig kraft.

.

Der hvor det kan blive overvældende, er hvis ikke vi forstår hvad der sker.

Når kundalien bevæges, kommer der fordannelser – indre billeder og fornemmelser. Og hvis vi tror at disse former er virkelige, så kan vi blive bange.

Selv om det er en formløs kraft, så tager det former når det bevæges igennem vores chacraer.

De intuitive former, enten subtilt eller meget levende, har en anden karakter når de kommer gennem rodcenteret, end fx i gennem hjertet.

Det smager gerne af drager og slanger. Det er kraftfuldt.

Når det tager form af guddomme, så er det fx Shiva og Kali der kommer.

Det er meget anderledes end formerne der kommer når hjertet åbner, fx Kristus og Maria.

.

Der hvor det er fuldstændig trygt, er når vi hviler i kilden – i den evige og universelle kraft gennem alt.

Når vi har opvågning til det evige, når vi kan læne os ind i kilden.

Så kan vi uden problemer kalde denne kraft ind gennem alle lag, også rodcenter, og blot hvile i kilden mens alle formdannelser og energier bevæges.

Så når vi har den grundlæggende opvågning og basal mindfulness ind i det, så er det trygt at arbejde med kundalini.

Men, hvis vi hviler i vores adskilte jeg, så vil formdannelserne blive meget virkelige. Så vil slanger og drager fremstå som noget der truer os.

Så længe vi har opvågning til kilden, så er det simpelthen blot den simple opvågning som vi bringer ind gennem alle planer – gennem sind, følelser, energi, krop, karma.

Men hvis ikke vi har opvågning til kilden, så kan man blive bange på dybt plan når kundalini bevæges.

.

Derfor er det vigtigt med grundlæggende opvågning, som forudsætning for arbejdet med kundalini.

Og herfra, så er det dybeste traume-healing muligt. Med kundalini kan de dybeste traumer af adskillelse, vold, seksualitet, sindsyge bevæges. De helt dybe ting, som man ellers slet ikke kan få fat i, og som styrer hele vores liv.

Det kan heales gennem kundalini.

.

Med ønske om at afmystificere arbejdet med kundalini, som jeg inviterer til.

Velkommen til 🔥🐲🔥

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH