Typer af retreat

Typer af retreats

null

Overordnet er der to dybder af retreats – åbne og lukkede retreats.

Derudover er der forskellige typer af retreats afhængigt af hvilke primære indgang vi bruger til fordybelsen ind i kilden – stilhed, hengivelse eller kundalini.

Åbne vs lukkede retreats

null

Åbne retreats:
Disse retreats er åbne for dig som er ny, som ikke kender stedet her og delingen her. I disse retreats holder jeg mere rum end ellers, og giver plads og tid til at introducere og invitere ind i de forskellige former og måder at kalde kraften og den levende strøm. Det betyder jeg fungerer mere i rollen som facilitator og leder når vi holder åbne retreats – blot for at denne rolle kan fortone senere.
Åbne retreats er ligeledes et rum, med plads til de mange energetiske processer af balanceringer, som sker når vi er i samme cirkel for første gang. Et rum hvor du som deltager kan finde din egen vej i stedet og formerne her, finde din integritet, din kraft, dit ståsted.
Formålet med åbne retreats er opfyldt, når du føler dig som en fisk i vandet her, når du føler dig hjemmevandt, i huset, i energien, i fællesskabet, i den dybeste deling.

Lukkede retreats:
I disse retreats, kender vi alle allerede formerne, er hjemmevandte, og i den tryghed muligt at stå hver især i personlig kraft og integritet. Behovet for min rolle som facilitator er langt mindre, og en langt mere kraftfuld og deling i dybt ligeværd er mulig. Vi er alignet, vi er kalibreret, vi ved alle hvad rammerne og rummet her kan bære, og vi kan være meget frie, kraftfulde og dybt brændende i vores hengivelse.

Typer af retreats

null

Stilhedsretreat:
Her er det stilheden der åbner døren, og i disse retreats holder vi en meget stringent stilhed, også i pauser. Stilheden er vores dør, og vi værner dybt om denne, og hengiver os til det ordløse rum.
Det klare sind. Det store lysende bevidsthedsrum. Den indre bøn i hjertet.
Åbning i langsomhed og finhed.

Buddha

 

Hengivelses-retreat:
Her er den inderlige bøn fra hjertet – påkaldelse, den aktive overgivelse til ilden, det brændende længselsfulde hjerte – vores primære dør.
Disse retreats er mere dynamiske end stilhedsretreats, og vi bruger ord fra hjertet, både i sessioner og ved spisebordet, til at bevæge energi og bevidsthed dybt.

Hjertets brændende passion, sandhedsord af ild, længslens kraft.

Åbning i ild og lys, indefra og ovenfra.

Kristus & Maria

 

Kundalini-retreat:
Her er det kundalini der åbner døren. Her kalder vi kraften, moderen, dybet, jorden, elementerne.

Kroppens og jordens kraft og energi – shakti – kraft, mod, alle elementerne.

Shiva & Kali

Kontakt og praktisk information

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH