Bevidsthedshealing – “Shiva-Shakti” transmission

Bevidsthedshealing (“Shiva-Shakti” transmission)

null

Bevidsthedshealing er en specifik og kraftfuld healing. På dybere plan er det en transmission af bevidsthed/shiva, som åbner til indre kraft/shakti, som på konkret plan manifesterer sig som healing og bevidstgørelse ind gennem hele dit menneske i sind, følelser, energisystem, fysisk krop, chakraer, auriske felt, fine energistrømme i ryggens inderste, karmiske/arketypiske plan og som åbner for sjælens essens kan træde ind igennem alle legemer. Vi arbejder på de planer som er relevante for dig og det du bringer til mødet.

 

For dig som…

Bevidstheds-healings er for dig, som enten har en spirituel åbning eller er sensitiv til energier og højere bevidsthed – og som søger støtte til med vågen bevidsthed at bevæge dybe blokeringer, traumer eller temaer som du ikke med din egen bevidsthed kan få adgang til eller bevæge alene. Vi arbejder i de helt dybe og subtile planer, og bevidsthedshealingen er for dig, som allerede har erfaring med healing, energiarbejde, kender dit egen indre dybt, og for dig som kommer med konkrete problematikker som du allerede har arbejdet indgående med.

 

Særligt ift andre sessionstyper

I bevidsthedshealingen åbner vi til den rene kraft af Shiva, den rene non-duale bevidsthed, der manifesterer sig som strøm af enhedslys ovenfra, og giver mulighed at arbejde på meget dybe og subtile planer. Det er den dybeste form for healing jeg tilbyder, men for at åbne så dybt i rum sammen som jeg inviterer til, kræver det at du allerede er fortrolig med at åbne til højere/dybere bevidsthed forbi jeg-bevidsthed og dual bevidsthed.

 

Hvad kan vi heale og bevæge

Der er basalt set ingen grænser for hvad vi kan bevæge og bringe healing til i denne healingsform, da vi arbejder fra planet af non-dual bevidsthed, og lader den rene kraft af Shiva, bevidsthed, strømme ind i alt, og bringe os lag efter lag dybere ind mod ren essens-kerne.

Det som giver mening at arbejde med, i denne modalitet, er temaer der ligger forbi JEG’ets plan, dybere end hvad man vil kunne addressere med mere almindelige terapeutiske metoder eller energiarbejde. 

Healingen har sin egen logik, og vi går til den dybde vi kan, hvilket generelt ser er til det første ubearbejdede traume, blokering eller bevidsthedsslør, som vi må heale før vi evt kan træde endnu dybere ind på næste plan af bevidsthed.

 

Min orientering

Jeg møder dig med et fokus på at støtte dig i din proces. Og jeg møder dig fra et sted hvor jeg som udgangspunkt tager rollen af at vise vej og føre an ind igennem plan efter plan, mere og mere subtilt, forhåbentligt ind i energi- og bevidsthedsplaner som du ikke selv har fuld adgang til, hvormed vi sammen helt direkte kan få bevidsthed om de dybere årsager til din problematik, og vi sammen kan bevæge energi og bevidsthed så bevægelse, gennemstrømning og liv finder vej i det som er blokeret.

I healingsrummet tager jeg en rolle som guidende, træder ind i en rolle af “healer”. Jeg tager føring, jeg peger ind, jeg viser vej. Det er en rolle, som jeg gladeligt slipper igen, også i sessionen hvis mere gensidig dans kan opstå naturligt. Men udgangspunktet i en healingssession, er at du kommer til mig, i ønsket om at få en konkret hjælp eller støtte til at bevæge temaer, energier, blokeringer, som står i vejen for din videre udvikling, og så hjælper og støtter jeg dig det bedste jeg kan ved at bruge min egen adgang til finere bevidsthedsplaner. Jeg deler den dybe adgang som jeg mestrer, altid som et frit givet bidrag ind i din process, og i ydmyghed for at din vej er unik og forskellig fra min.

Et healingsmøde er mere vandret orienteret end andre sessionstyper, i den forstand at jeg aktivt bruger mine duale bevidsthed til at “se dig” og med min bevidsthed bringer lys til det som kalder på bevægelse. 

 

Forudsætninger for at mødes i rum af bevidsthedshealing

Den måde jeg arbejder på er meget subtil og sensitiv, og i stedet for primært at kanalisere energi gennem mit energisystem, som man gør i mange andre former for healing, så arbejder jeg med at guide din egen bevidsthed, sådan at du selv får direkte bevidsthed om og adgang til dybere aspekter af dig selv og de problematikker du bringer ind i vores rum. Ønsket er ikke blot at “heale dig”, men at du bliver “empowered” og finder dybere ind i din egen sjæls kraft. 

Denne måde at arbejde på, betyder til gengæld, at for at behandlingen “virker” og for at du rent faktisk får udbytte, er det en forudsætning at du allerede har arbejdet indgående med dig selv, og at du er vandt til at bevæge dig i planer af højere energi og bevidsthed. Hvis ikke du selv har denne form for sensitivitet, er risikoen at du simpelthen vil sidde og føle at “intet sker” eller at de ting jeg peger på vil opleves helt uforståelige. Healingen går til den dybde og grad du er åben for at sanse og modtage den.

Jeg ønsker at holde rummet helligt og ære transmissionen, og derfor sætter jeg som udgangspunkt som forudsætning for denne healing, at du allerede har gået dybt på din egen healingsvej, har indgående kendskab til dig selv og de problematikker du ønsker at arbejde med. Derudover er det en forudsætning at du har udviklet din energibevidsthed til en rimelig grad, altså at du kan mærke finere planer af energi og bevidsthed – har en finfølenhed og adgang til din sensitivitet og sansning af mere subtile planer end de 5 almindelige sanser.

Hvis du er i tvivl om bevidsthedshealing er det rette for dig, så kan jeg anbefale at du ser på nogle af de andre typer sessioner jeg tilbyder. Jeg tilbyder også andre former for healing og terapeutiske metoder, hvor du er mere i rollen af modtager og hvor jeg ikke stiller forudsætninger til dig som modtager. Disse former for healing vil være relevante hvis ikke du har indgående erfaring med energi- og bevidsthedsarbejde.

 

Før vores møde

Før et møde, og gerne allerede når du første gang kontakter mig, beder jeg dig skrive til mig på email, om de temaer eller problematikker som du ønsker at bringe til mødet. Skrive om historikken, hvad du allerede har gjort og de erfaringer du har gjort dig. Det er i orden det er en intuitiv og ikke-struktureret deling, for det jeg gør, er energetisk at mærke ind i det du deler, og allerede før vores møde begynde at sanse den bevægelse som kalder, og i energien åbne til at lade healing strømme. Healingen begynder allerede når vi udveksler på email, og bevægelse vil ofte ske i dagene op til vores møde. Når du skriver til mig, vil jeg være glad hvis du også vil dele om din spiritualitet – om det du dybest ved af, elsker, kaldes til – om “din vej” om du vil, da al healing fra min side sker med intentionen om at støtte din i dit dybeste ønske og på din sjæls vej. 

 

Hvordan foregår et møde praktisk 

Når vi mødes fysisk til sessionen, er er står energien og det vi har delt på email allerede åbent og i blød bevægelse.

Vi sætter os direkte ind i sessionsrummet sammen, hvor vi sidder på meditationsstole overfor hinanden. Jeg har forståelse for hvis det kan virke intenst at træde ind i et rum, hvor energien allerede står åben, så derfor siger jeg allerede nu – “velkommen til bare at være dig i rummet af session”. 

Der er intet du skal, og jeg inviterer dig til at være fri og være dig. I alle dine farver og alle dine former og udtryk. Selv om rummet og rammen er sat, og energien er klar og måske intenst vibrerende i rummet, så bare velkommen til at lande, slappe af, se dig omkring, og i øvrigt have hvad end reaktioner og bevægelser som du ankommer i rummet. Vi har ikke travlt med at skulle gå dybt – faktisk er det sådan, at jo mindre travlt vi har med at skulle noget, jo mere plejer det at åbne og finde vej.

Så vær velkommen, og vær fri.

Og når vi lige er landet begge to i rummet med hinanden, så er min invitation at vi åbner til højere kraft, slipper vores ideer og ønsker, også det vi har delt på mail om problematikker og intentioner, og lader kraften selv vise os vej ind gennem healingen øjeblik til øjeblik.

Healing strømmer, primært fra kraften selv ovenfra og ned gennem rummet. Nogle gange, hvis jeg mærker at energien ikke flyder direkte til dig ovenfra, så nogle gange jeg vælger at kanalisere healing gennem min krop og energisystem til dig, men oftest mens vi stadig sidder overfor hinanden uden at fysisk røre dig. Hvis der er kald til det, kan vi rejse os op og stå sammen. Min erfaring er at energien strømmer bedst hvis kroppen er opret, men du er altid fri, også til at lægge dig ned hvis ikke du kan holde til at sidde op. Frihed i vores rum, på alle planer.

Sessionen har oftest sin egen naturlige landing, hvor de processer og bevægelser vi sidder med naturligt lander. Så sidder vi til sidst, drikker lidt vand og bare finder ro sammen. Jeg er påpasselig med at gå alt for meget i snak “om sessionen” til slut, da energien står åben og det vi har bevæget oftest kalder på langsomhed, blødhed, rum og at bære det videre i vågenhed og holde det delte helligt. Men hvis der er noget som er helt klart, så kan det være smukt at dele det, for at forankre det. Men energien står åben, og for at undgå at vi sammen taler os ud af det åbne fine levende, er min invitation at gemme deling og reflektion til på email senere når alt har fået tiden og roen til at lande og integrere. Vi behøver heller ikke klare betaling, det er du velkommen til at vente med til senere når du er helt landet og i ro. 

Jeg forsøger ikke at få dig tilbage i fuld samling og normal-tilstand i slutningen af en session, men når vi er landet blødt sammen, så inviterer jeg til at bære healingen med dig videre i åbenhed, og i omsorg for det som står åbent. Gå en tur, være i naturen eller hvor du er næret, resten af dagen og i hvert fald timerne efter sessionen. Lade healingen arbejde videre i timerne efter sessionen, og lande langsomt.

Jeg inviterer dig til, når vores møde lander i dig, efter 1-3 dage, at skrive en mail – dele det som står som det essentielle. Dele om det som er landet, faldet på plads, og de forandringer du oplever. Og hvis noget står åbent, ikke finder landing, så også dele det, sådan at jeg sammen med dig kan mærke ind i det. Denne email-udveksling et par dage efter, er den energetisk afrunding af healingen, og derefter inviterer jeg til at lade healingen arbejde blødt videre, generelt set i en måneds tid. Efter ca en måned er du velkommen til at skrive igen, og igen dele omkring de temaer vi har arbejdet med og hvordan alt er landet. Som udgangspunkt tilbyder jeg kun en enkelt session af bevidsthedshealing, men står noget stadig åbent, eller er der vist helt klare veje videre i vores møde, så har jeg altid en potentiel åbenhed for en opfølgende session efter 1 måneds tid eller længere. Men deciderede forløb med løbende møder, er kun noget jeg tilbyder i andre former for sessions-arbejde, hvor vi enten arbejder tantrisk eller direkte med opvågningsprocess. Jeg tilbyder ikke healings-forløb. 

 

Hvordan bruger jeg mig selv, min energi og bevidsthed i rummet

Mit udgangspunkt i ethvert møde, er altid at hvile ind i kraften gennem alt. Åbne til essensen, til kilden, til det levende forbi tid og rum. Derfra, i session af bevidsthedshealing, åbner jeg op til dig – stiller mig åben og holder både rum for dig, samtidig med jeg sanser dig som energisystem og bevidsthed. Jeg er en anelse mere lænet hen imod dig i et healingsmøde, end jeg er i fx et tantrisk møde eller et opvågningsmøde. 

I bevidsthedshealingen er jeg i en neutralt observerende position, hvor jeg ikke er så direkte engageret selv energetisk og menneskeligt, men derimod har fokus på at være en kanal og en bro for at højeste lys kan strømme til dine processer og støtte dine bevægelser. Du vil opleve mig mindre personligt involveret, og at jeg giver mindre af mig selv, end hvis vi mødtes i et tantrisk møde. Og du vil opleve mig mindre i hengivelse end hvis vi mødtes i et opvågnings-møde.

 

Hvad kan der kan ske i en bevidsthedshealing

Healingsmødet er det mest forudsigelige rum for mig, og dog er mulighederne i dette rum utrolig mange.

Grundlæggende åbner jeg for et kraftfuldt felt af lys, og healing vil strømme ned ovenfra, og dybt bevæge på alle planer. Når lyset så begynder at strømme, begynder jeg stille og roligt med ord, at pege ind i de bevægelser og åbninger som jeg ser der er mulige, med invitation til at vi sammen i bevidsthed træder dybere. Jeg tager som udgangspunkt rollen at gå et enkelt skridt foran dig, hele tiden pege på et næste skridt, men vi går kun så langt og så dybt som vi begge sammen kan sanse og åbne op til på måder der er i fuld bevidsthed. Det vigtige er at vi hele tiden får taget det næste skridt som kalder, med fuld bevidsthed, og ikke nødvendigvis at vi i en enkelt session får gået til de allerdybeste planer.

Når dette er sagt, så er her de grundlæggende bevægelser, som potentielt godt kan udfoldes i en enkelt session:

Vi åbner et bevidsthedsfelt og lys begynder at strømme ovenfra og ned.

De forskellige inkarnerede planer/kroppe bliver gennemstrømmet, og i det bevidstgjort i en bevægelse der åbner det mentale plan, emotionelle plan og det fysisk-energetiske plan. I denne bevægelse sker konkrete healinger ind i alle dele af inkarnationen – mentale mønstre, roden til dybeste emotioner inkl grundtraumer, energetiske opspændinger i kroppens dybeste lag, cellebevidsthed helt ind på knogleplan.

Dybere end dette, gennemstrømmes den inderste rygrad, der hvor det sjælelige legeme er, og det begyndes en inkarnation af sjælens kraft ind gennem alle 7 chacraer. I bevægelserne af dette inderste fine legeme, vil også kroppens allerdybeste skævheder og blokeringer være spejlet, nogle gange ser jeg det som hvad man kan kalde “karmaknuder”, men oftes ser jeg det som fine energier i ryggen der strømmer skævt, er dæmpet, blokeret. Som strømmen fra oven finder vej i dette legeme, kan selv allerdybeste traumer og fysiske problematikker på allerdybeste plan bevæges.

Når vi i sessionen til at bringe en nogenlunde gennemstrømning og alignment i alle 7 chacraer, vil det som jeg kalder “det karmiske plan” automatisk åbne, og jeg/vi vil direkte erfare parallelle erfaringer. Dette man tolke som “tidligere liv”, men jeg inviterer til at slippe denne tolkning og bare frisætte alt vi møder. Dette karmiske plan bevæger sig nemlig videre ind i mere kollektive planer som er mere arketypiske, og når vi når dette plan kan vi finder store gaver ved at modtage kraften fra arketyper. Når vi endnu videre i denne retning, vil vi fuldt kunne gå forbi selve det karmiske og arketypiske plan, forbi inkarnation, hvori stor frisættelse se mulig.

En anden bevægelse, som er mulig og byder sig til, især ved meget svære følelser, kriser, intensitet – er helt direkte at integrere det man kan kalde auriske aspekter, som man måske også kan kalde lav-astralt. Dybt fortrængt stof skabt af intense følelser og overbevisninger, forårsaget af traumer. Vi kan arbejde med dette helt direkte i det nære energifelt ved at bevistgøre disse energier der lever i energifeltet umiddelbart omkring kroppen, og med vågenhed og tillid og direkte bevidsthed transformere og integrere disse aspekter. I dette arbejde vil vi opleve ting som “dæmoner”, “entiteter” når det er mere negativt, og som vi transformerer det vil vi opleve de samme aspekter som fx “kraftdyr” og lignende.

Et endnu dybere skridt muligt, når systemet er fuldt gennemstrømmet, alle chacraer tilstrækkeligt bevidstgjort, og der ikke er voldsomme auriske eller karmiske aspekter der fylde, er at lade healingsstrømmen fra oven, gå hele vejen ned gennem rodcenteret. Dette er en meget dyb bevægelse, som kan bevæge og bringe healing ind i selv svære kundalini-problematikker. Det er også i sig selv en bevægelse der muliggør inkarnation af en spirituel åbning ind gennem inkarnationen og det fysiske legeme.

Dette er groft skitseret det mulighedsrum i healingsmødet som jeg er fortrolig i, men i hvert eneste møde er der bevægelser som er særegne. Alt der sker, sker spontant, som en udfoldelse i største naturlighed, og uden min intention eller retning. 

 

Hvad sker der ikke i et healingsmøde

Nogle gange er det ligeså vigtigt at sige hvad mødet ikke er og hvad der ikke sker, som hvad det er og hvad som sker.

Du er ikke passiv modtager af en healing, og jeg fikser ikke magisk dine problemer. Healingen er en bevidsthedsmæssig process, hvor du selv aktivt erfarer dig selv dybere, og dermed selv får mulighed for at åbne for at energi og bevidsthed kan strømme dybere i dig.

Når først vi sidder ned i sessionen, er fokus ikke på problemer eller hvad ønsker og forventninger du må have, selv om vi måske har skrevet sammen om dette på forhånd. I selve sessionen lader vi ubetinget højere kraft vise vej, og slipper alle mål, håb og ønsker til noget specifikt resultat.

Du ligger ikke ned på en briks, og jeg lægger ikke hænder på din krop. Vi sidder overfor hinanden på meditationsstole. Du er fri til at ligge ned, men ligger du ned er det min erfaring at vi så kun kan arbejde i de højere lag, og ikke i kroppens dybde, da det er i oprejst stilling, at jeg oplever energien finder bedst vej i den lodrette midte og mellem rod og krone. 

 

Skygger i healingsmødet

I rummet af healing er der mange muligheder for at kaste skygger. Kan vi holde disse skyggesider i fælles åben bevidsthed og vågenhed, vil det være relativt uproblematisk, og blot smukt at vi kan inkludere selv skyggerne i vores rum.

Den åbenlyse skygge er naturligvis at der kan komme et uligeværd og en afgivelse af kraft, i det jeg tager rollen som “healer”. Jeg er i et healingsmøde mere fremme proaktivt og tager afsæt i de intuitioner jeg modtager, jeg fylder mere i rummet. Med ønsket om at støtte, men hele tiden med skyggesiden at din kraft, din sandhed i nuet, din intuition kan blive tilsidesat. 

Det er en oplagt skygge, at jeg kan blive en redder og du kan blive den der ønsker at blive reddet. At jeg kan blive en far/mor og du kan blive et barn i relationen. At jeg kan blive den kloge, alvidende, altfavnende og du den der ser op, viger, venter, håber.

Lad os blot holde disse skygger i vågen bevidsthed, danse med dem skulle de vise sig, og igen og igen træde ind i ligeværd. Huske, at vi træder ind i roller sammen her som “healer” og “den der søger støtte”, og at målet er at vi begge står frie i vores essens og sjæl. Lad os aldrig glemme det.

 

De mulige frugter af mødet, og hvor det leder hen

Bevidsthealingen har udgangspunkt i en defineret problematik, og muligheden og det potentiale for mødet vi indløser er oplagt, at der sker en bevægelse på dybt plan, med klare forandringer der er til at se og føle på. Konkret, så vil vi både i selve mødet direkte kunne erfare de dybereliggende årsager og dynamikker der ligger bag en specifik problematik, og derudover vil der være en proces efter mødet hvor alt lander, integreret og kalibreres. Målet for healingen er for mig altid, at sjælens dybere ønske kan finde vej, og din spirituelle proces kan strømme dybere. Målet er ikke at helbrede symptomer. 

Nogle gange er det i sig selv healing, at få dybere indsigt omkring hvad en konkret problematik tjener og ønsker, i det finde fred med den, og på magisk vis se at glæden og forløsningen finder vej, også selv om det vi “troede” skulle forandres, stadig er uforandret. 

Der er mange måder healing kan se ud på – det vigtigste er at bringe lys og rum til at sjælens dybere ønske med dig kan udfoldes.

 

Hvis du har opvågning

Hvis du har opvågning til den levende kraft i alt, og direkte erfarer bevidsthedens formløse grundløse grund, vil jeg anbefale dig at læse om “opvågnings-session”, og mærke om dette rum resonerer og kalder dybere end at mødes i bevidsthedshealing.

 

Praktisk og forventningsafstemning 

En bevidsthedshealing er som udgangspunkt enkeltstående.  I særlige tilfælde, hvis der er en helt klar vej der vises i den første session, er jeg åben for en opfølgende healings-session, men jeg inviterer ikke til deciderede sessions-forløb når det gælder bevidsthedshealing. 

Et første healingsmøde er sat til 2 timer, for at give tid til vi kan gå til stor dybde og sikre at har tid at indløse det fulde potentiale af sessionen. 

Jeg foretrækker at vi mødes fysisk hvis muligt, men er du sensitiv og har du allerede erfaring med at forbindes energetisk og bevidsthedsmæssigt på afstand, er session på zoom også en mulighed. 

Hvis du er interesseret i at mødes til bevidsthedshealing, beder jeg dig skrive til mig på email, og dele om dig selv, som beskrevet overfor under “før vores møde”.

 

Priser og vilkår for sessioner kan du se under menuen PRISER OG KONTAKT. 

Du kan læse her om hvilke andre TYPER AF SESSION jeg inviterer til. 

Under BLOGGEN kan du se mine mere generelle delinger om rummet af session.

Kontakt og praktisk information

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH