“Fysisk forankring” – Healing ved vågen ren berøring

“Fysisk forankring” - Healing ved vågen ren berøring

null

I trygt vågent rum, arbejder vi med fysisk berøring, og bringer kærlighed og bevidsthed ind i kroppens dybeste planer. Lader dybe uopfyldte behov blive mødt, trygt og kærligt i største soberhed og tryghed. 

Det er et rum for dig som søger fysisk berøring af stor vågenhed og renhed, for at heale selv dybe såringer i det fysiske plan, bla. tidlige traumer og chock.

Et møde med “Fysisk forankring” kan være en alenestående session, eller det kan være en session vi laver som del af arbejdet i rum af tantra eller opvågning, og som supplerer det finere energi- og bevidsthedsarbejde.

 

Essensen af “Fysisk forankring”

I “fysisk forankring” tillader vi kroppens dybeste gemte længsler og ønsker at åbne og bevidstgøres, ofte med forløsning, kropsligt livfuldhed, og dyb afslapning og kommen ind i kroppen, som direkte effekt. Ved at skabe et helt rent, langsomt, trygt og vågent rum for bevidst berøring, kan selv dybe traumer finde vej til overfladen og kroppen blive mødt på dybeste plan.

 

Hvordan foregår det konkret

Vi arbejder fysisk siddende på blødt underlag på gulvet.

Som altid, starter vi med at sidde overfor hinanden, og lander dybt sammen i os selv, i rummet, finder ro, kontakt, tryghed, afslapning. Mærker at vi er her sammen i vågenhed, kærlighed og ligeværd.

Herfra, I denne særlige form for session, træder vi ind i en klart defineret ramme og format for selve arbejdet med “fysisk forankring”.

Du styrer sessionen, på den måde at du mærker ind hvordan du ønsker at berøres af mig, og i vågenhed beder du om præcis den berøring du ønsker. Specifikt, vågent, langsomt går vi til værks, med tid til du dybt kan mærke hvert eneste aspekt af denne process:

   • mærke dig selv dybt
   • opdage din krops kald og behov
   • erfare at tillade at stå ved dit behov og lade det få plads i dig
   • mærke hvad det gør at bede om at blive mødt i dit behov og ønske
   • erfare af den faktiske berøring ind gennem de forskellige planer af følelser, krop, energisystem
   • oplevelsen af at være i fuld kontrol, og dermed i tryghed, i fysisk kontakt
   • sanse hvordan din krop begynder at tale og strømme af visdom når den føler sig mødt
   • være i både dyb kontakt gennem berøring, og samtidig i fuld integritet 

Konkret, så er vi hele tiden i verbal kontakt, hvor du beder om hvad du konkret ønsker, og hvor jeg responderer på dine ønsker.

Integriteten er gensidig, i den forstand at jeg kun gør som det føles ret og sandt. Det er en dans af berøring, hvor du i ord kan spørge om det du ønsker og jeg er den der responderer og danser med dig på den måde.

Du kan ligge ned på madras på gulvet, sidde op eller stå. Vi kan arbejde med åbne øjne og i kontakt, eller du kan have lukkede øjne og være i din krops dyb. Det er et åbent rum, med plads til at lave skift og flytte rundt som det kalder i løbet af sessionen. Vi kan arbejde med mange former for berøring, både blød kærlig sanselig berøring, men også andre typer berøring fx dybe tunge skub og tryg. Vi arbejder meget dynamisk og intuitivt, i fælles indføling.

Hvis vi går ind i tidlige traumer, vil du nemt gå meget dybt, og vi vil til slut i sessionen give rum for du bevidsthedsmæssigt kan falde dybt ind i dig selv i en langstrakt integrationsprocess. Ofte vil du mærke dit energisystem radikalt forandret i dagene efter en session, større balance, kraft, grounding og kropskontakt.

 

Hvilke temaer kan vi arbejde med

Healingen sker primært på to planer, det ene plan er selve den trygge nærværende berøring som helt energetisk for kroppen kan være dybt forløsende. Det andet plan, er aspektet af at du er i fuld kontrol, at alt der sker er eksplicit og ingenting sker som du ikke har bedt om specifikt – den tryghed der er i det, er healende på et andet plan og kan heale mønstre af grænseløshed, medafhængighed og energisammenblanding.

Temaerne vi arbejder hænger ofte sammen:

   • Tidlige udviklingstraumer, fx manglende fysisk kontakt, holdthed, ikke-mødthed i behov.
   • Dyb fysisk sensitivitet, længsel og undertrykte behov.
   • Grænseløshed og dårlig afgrænsning.
   • Medafhængighed.
   • Tendens til energi-sammenblanding.
   • Seksuelt relaterede traumer.
   • Energetiske overgreb.
   • Voldelige overgreb og frygt for kontakt.
   • Undertrykt lyst, længsel, behov.
   • Ubevidsthed om egne behov og længsler.

 

Hvordan bruger jeg mig selv i rummet

Mit fulde fokus i rummet af “Fysisk forankring”, er at stå helt ren og vågen i forhold til dig, hvile dybt i mig selv, min kerne og integritet, og derfra møde dig med reneste, vågne berøring. Til forskel fra andre sessionstyper, åbner jeg ikke som sådan op til højere energi, og jeg kanaliserer ikke healingsenergier, men jeg lader al min bevidsthed være i mit eget center. Essensen af min orientering er vågenhed, renhed, klarhed, integritet, centrering, langsomhed, grounding.

 

Afgrænsning i rummet

Den primære afgrænsning, ligger i det format vi bruger, hvor vi går meget langsomt frem, og hele tiden arbejder med helt eksplicitte ønsker og handlinger. I denne vågne langsomhed, er der rum til dybt at mærke grænser, og handle på dem, sige til og fra. Både du og jeg. Det er i denne langsomme kontinuerte kommunikation, at naturlig afgrænsning sker i rummet.

Dog er der nogle helt klare grænser på det praktiske plan, som giver en absolut sikkerhed for hvad der kan ske i rummet, hvilket i dybe processer kan være en nødvendig tryghed. Disse rammer er:

– Det handler om dit behov, hele tiden, og er det et eneste øjeblik hvor noget ikke føles 100% trygt, kan du sige fra og jeg stopper alt og sætter mig afventende og giver rum til at mærke. Du er aldrig objekt for en berøring du ikke selv mærker kald til.

– Jeg er altid fuldt påklædt, du er velkommen til at tage tøj af som du føler for, men beholder dit undertøj på.

– Jeg kan berøre dig med mine hænder, arme, fødder, ben, eller med min kropsvægt i fx langsom skubben med skuldre eller hofter.

– Vi kan sidde relativt tæt hvor overfor hinanden, forside mod forside, så længe energien er ren og vågen i alle chakraer, men vi sidder ikke i omfavnelse fysisk eller i berøring med stor kontaktflade forside mod forside. Al berøring er helt specifik og veldefineret.

– Vi arbejder ikke med at vække intense tilstande af katharsis, fx af vrede eller seksuel tænding, så får du impuls til at gå ind i seksualitet eller intenst vrede, vil jeg foreslå måder at bevæge energien mere specifikt ind mod finere lag af måske sårbarhed der ligger under det intense, og hele tiden forblive i en vågen tilstand hvor alt der sker er fuldt erfaret og bevidstgjort.

 

Eksempler på arbejde vi kan gøre i dette rum

Rammen for hvad der er muligt er ret bred, og arbejder vi med fx seksuelle traumer kan det at blive berørt intime områder og nær kønnet være dybt healende, og er en mulighed. Men en berøring nær kønnet, hvad end du er mand eller kvinde, sker altid udenpå tøjet, og aldrig som en berøring der har til formål at vække tænding, men derimod som healende langsom vågenhed bringer tryghed fysisk der hvor der måske ligger dybe såringer og erfaring af overgreb. 

Arbejder vi med vold eller grænseoverskridelse, kan det at lave bevægelser eller berøringer der minder om kroppens hukommelse af vold kalde fra kroppens ønske om at frisætte fastfrosset frygt, vrede og smerte. Vi kan gøre det, men vi gør det i ekstrem langsomhed og blidhed, så vi bringer stor kærlighed ind de steder i kroppen som er sårede. Vi gentager aldrig volden og smerten, men vi kan danse tæt med den. Stor forløsning kan ske, men vores orientering er ikke at skabe intens forløsning og katharsis.

 

Forskel fra andre sessionstyper

I rummet af “Fysisk forankring” lader vi først og fremmest din krop få lov at tale og være udgangspunktet for hvad retninger vi bevæger os i. Dette er meget forskelligt fra andre sessioner, hvor vi lader “spirit”, kraften, højere selv være styrende og det som sætter retning. I andre sessioner arbejder vi generelt med udgangspunkt i det non-duale og kroppen er modtager af højere energi og bevidsthed. Hvad enten vi lader kundalini rejses gennem kroppens plan eller vi lader ren kraft af shiva strømme ned til kroppens plan, så er kroppen modtager af højere energi og bevidsthed. I rummet af “Fysisk forankring” lader vi kroppen få lov at åbne sig selv, “indefra og ud”, i rum af ren kærlig bevidsthed. Det er netop i dette fravær af “indstrømning” af energi og bevidsthed, at traumer der ellers vil reagere, kan finde vej på meget kærlige måder i netop denne form for session.

I session af “bevidsthedshealing” åbner jeg til en højere bevidsthed og energi kan strømme til dig. Det gør jeg ikke her i “Fysisk forankring”, her er mit fokus på at sikre et meget klart og energetisk afgrænset rum hvor du kan opleve at være i fuldstændig kontrol og integritet på alle planer.

 

Forskel fra andet kropsarbejde og -behandlinger

Den primære forskel fra meget andet kropsarbejde, er at jeg som behandler i denne form for session ikke er styrende, men at det fuldt og helt er din indre stemme, intuition, og sansning, der leder an. Din krops indre impuls og visdom er styrende for sessionen. 

Det er ikke en session hvor du lægger dig ned og “modtager en behandling”, det er tværtimod dig som selv giver behandlingen – med mig som din støtte, hjælper og vidne.

 

Forudsætninger

Det afgørende for at kunne træde ind i dette rum, er at du dybt ser værdien i dette rum af selvansvar. At du helt klart mærker værdien i dette særlige rum for tryg berøring. 

Derudover sætter jeg som forudsætning, at du allerede har arbejdet indgående med dig selv og så langt du kunne, med andre terapeutiske metoder. At du har healet det som du kunne gennem andre kropsterapier og terapeutiske metoder.

 

Før sessionen

Før et møde, og gerne allerede når du første gang kontakter mig, beder jeg dig skrive til mig på email, om de temaer eller problematikker som du ønsker at bringe til mødet. Skrive om historikken, hvad du allerede har gjort og de erfaringer du har gjort dig. Det er i orden det er en intuitiv og ikke-struktureret deling, det vigtiste for mig er at få et dybt indtryg af dig og hvor du er.

Når du skriver til mig, vil jeg være glad hvis du også vil dele om din spiritualitet – om det du dybest ved af, elsker, kaldes til – om “din vej” om du vil, da al healing fra min side sker med intentionen om at støtte din i dit dybeste ønske og på din sjæls vej. Hvis du har “opvågning”, altså direkte erfaring med det levende virkelige før alt og igennem alt, vil jeg være glad hvis du deler det med mig.

 

Hvis du har opvågning

Hvis du har opvågning til den levende kraft i alt, og direkte erfarer bevidsthedens formløse grundløse grund, vil jeg anbefale dig at læse om “opvågnings-session”, og som det første sammen at forankres dybt i deling af enhedsbevidsthed, og så derfra have muligheden at kunne træde ind i et mere terapeutisk rum af “Fysisk forankring” som en opfølgende session. 

 

Praktisk og forventningsafstemning

Et møde i session af “Fysisk forankring” er som udgangspunkt enkeltstående, og det er min intention at vi i et første møde sammen kan gå lige så dybt som du ønsker og heale det du kaldes til at heale. Hvis sessionen flyder og vi sammen finder godt dans og samarbejde, er det med åbenhed for at mødes i opfølgende session. 

Et første møde er sat til 2 timer, for at give tid til vi kan gå til stor dybde og sikre at har tid at indløse det fulde potentiale af sessionen. 

I netop denne sessionstype, er fysisk møde at foretrække. I netop denne sessionstype, er fysisk møde naturligvis en forudsætning for at arbejde med berøring af kroppen. Vi kan dog dele rummet på zoom og arbejde med energetisk kontakt.

Hvis du er interesseret i at mødes til rum af “Fysisk forankring”, beder jeg dig skrive til mig på email, og dele om dig selv, som beskrevet i afsnittet “før sessionen” overfor.

 

Priser og vilkår for sessioner kan du se under menuen PRISER OG KONTAKT. 

Du kan læse her om hvilke andre TYPER AF SESSION jeg inviterer til. 

Under BLOGGEN ken du se mine mere generelle delinger om rummet af session.

Kontakt og praktisk information

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH