Sjælens mørke nat …og de mange andre mørke nætter på opvågningsvejen

Sjælens mørke nat ✨🌑✨

Der er mange mørke nætter på opvågningsvejen, som jeg kender den. Sindets, hjertets, kroppens og sjælens mørke nætter.

Essensen af de mange mørke nætter, er tabet af mening i det vi fandt uden for os selv.

𝐒𝐢𝐧𝐝𝐞𝐭𝐬 𝐦ø𝐫𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐭:
Sindet har fundet mening i den adskilte tanke. Når den adskilte tanke kollapser og opvågningsimpulsen gennemtrænger vores mentale legeme, så har vi “sindet mørke nat”, hvor alle tanker og ideer bliver meningsløse.

𝐅ø𝐥𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝐦ø𝐫𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐭:
Hjertet har fundet mening, ved at elske noget uden for os selv. Virkelig dyb mening og følelsen af kærlighed der får hjertet til at juble og danse. Når opvågningsimpulsen og bevægelsen finder ind i det plan af os, og opløser polariseringen i følelseslegemet, så forsvinder også den mening og glæde der kommer fra den almindelige funktion af vores følelsesliv og hjerte. Så er det som vores følelser dør ud. Så har vi “følelsernes mørke nat”.

𝐒𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝐦ø𝐫𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐭:
Kroppen elsker og næres ved bevægelse, sansning, berøring. Det nærer og giver liv og glæde helt ind i cellerne. Når opvågningsimpulsen rammer ind i det fysiske plan, så opløses selv den fysiske sansning. Den fysiske sansnings mening og virkelighed opløses. Fra vores jeg’s synspunkt kan det føles som en kropslig depression eller fysisk følelsesløshed. Der har vi “kroppens/sansernes mørke nat”.

𝐒𝐣æ𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐦ø𝐫𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐭:
På sjælens plan, hvis vi har haft åbninger, har vi haft oplevelsen at sjælen har fundet glæde i mødet med kilden og det højeste lys. Vores inderste Jeg, sjælen, har erfaret Gud, lyset, det højeste, og heri er vi indefra blevet næret, opløftet, oplyst. Når dette enhedslys trænger ind i sjælen, og opvågningsimpulsen når ind i sjælens plan, så opløser den også adskillensen mellem sjælen og det højeste lys. Så den polaritet og mening der kommer fra at vi med sjælen erfarer det guddommelig (halleluja, det kan ikke være større på det duale plan), selv den polaritet opløses og falder bort. Og der har vi, nok den største meningsløs af dem alle, følelsen af at miste gud som vi fandt i en spirituel åbning – og der har vi “sjælens mørke nat”.

I alle de mørke nætter er princippet det samme – det er selve dualiteten og den polariserende funktion mellem et jeg-subjekt og et objekt, der falder bort.

Hver eneste mørke nat, er en bevægelse hvor opvågningsimpulsen finder vej dybere. Hvor opvågningen kan finde vej ind gennem den duale funktion som den er spiret igennem, og hvor lyset først har erfaret sig selv.

Starten på enhver af de mørke nætter, er en spirituel åbning hvor det givne plan i os dybt smager det udelte, bevidst eller ubevidst. Det kan være en helt bevidst åbning hvor vi er fuldt tilstede i mødet med kilden, eller det kan være en åbning mere ubevidst i en natlig drøm hvor der sker en lysindstrømning. Men vi erfarer det evige gennem dualitet, oplyses i sindet af indsigt forbi tanke, åbner i hjertet til kærlighed forbi nogen følelsen, smager i kroppen den fysiske ekstase, møder i sjælen det højeste lys. For at det hele så falder sammen og kollapser dybere ind i sig selv.

Det er de mørke nætter.

Vejen i det, som jeg kender den, er altid den samme, lige meget på hvilket plan den mørke nat finder sted. Lige meget hvor mørk og dyb natten natten er, så bare stå endnu mere åben. Sige endnu dybere “JA”. Vokse endnu mere i tillid uden mål. Og i det, bare synke endnu dybere ind, forbi sind, følelser, energi, krop, karma, ja selv sjælens virkelighed – og dybere erfare det virkelige forbi nogen polaritet. Forbi et subjekt der erfarer det, forbi et sind, hjerte, krop, sjæl der oplever kilden – synke ind og blive eet med det levende virkelige.

Det er en brændende vej og en dyb overgivelse, når opvågningsimpulsen tager bolig ind gennem alle planer af os, og al polaritet og adskillelse lutres ud af os. Udmattes og smelter ud af os. Det er brændende og samtidig bare så kærlig og simpel en bevægelse og vej.

Min invitation er som altid, til dig som har opvågning og som ønsker at lade det højeste få lov, at gå denne vej sammen. Vejen af opvågning uden noget andet mål end sig selv. Vejen af at tillade opvågningsilden at finde vej dybere ind gennem alt. Gå den dybe vej sammen, i tillid, i sandhed og i kærlighed.

Tak for at læse med 🙏💛🙏

Tak 🕉

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH