Healingen ved at gå til sjælens perspektiv – min egen process med voldeligt overgreb

For at heale noget, så må vi gå til et niveau der er dybere end det sted såringen er.

Så hvis såret er dybt, så må vi gå endnu dybere for at heale.

Et af de steder vi kan gå hen, lige meget hvad der sker i den ydre menneskelige verden, er sjælens niveau.

Og forstår vi sjælens intention med det som sker der føles traumatiserende, så kan dyb healing finde sted.

At forstå sjælens intention, og dermed forstå den kærlighed der ligger bag noget som sker, er en kæmpe healingskraft.

Jeg har lyst at dele en af mine egne processer, som handler om min egen healing af et gammelt overgreb – en frygtelig smertefuld voldelig relation jeg var i.

Det menneske som var min overgriber, har jeg haft meget svært ved at bearbejde. Bare tanken om det der skete, har antændt så stor glødende vrede i mig, så jeg har haft lyst at dræbe.

Jeg har tit tænkt, at hvis jeg møder dette menneske på gaden, så kommer klappen til at gå ned for mig, og jeg kommer til at tage den nærmeste hårde genstand inden for rækkevidde, og slå ham ihjel.

Sådan har jeg haft det igennem mange år, som en tilbagevendende dræbende vrede.

Det som healer det, og som har taget tid for mig at nå dertil, er at begynde at se sjælens perspektiv i det som skete.

Gennem mit eget indre arbejde, har jeg søgt og søgt sjælens intention, både min egen sjæls intention, og at se efter sjælens intention i andre mennesker.

Langsomt, når denne store vrede er kommet, er jeg begyndt at kunne se igennem vreden og smerten, for dybere at se sjælens intention i disse her overgrebssituationer.

Jeg mærker stadig smerten, jeg ser stadig alt overgrebet og volden der skete, men jeg ser også denne overgrebsmands sjæl. Sjælen i det menneske som jeg har hadet dybt og ønsket at knække hver en knogle i hans krop.

Jeg ser hans sjæl. Jeg ser det store offer han gør i hans voldelige handlinger, og hvor smertefuldt det er for ham, at begå så meget vold.

Jeg ser hans sjæls dybere intention om at vække mig til min kraft.

Jeg ser at han er sendt som den største gave, og at han gør det største offer for mig.

Jeg ser hans sjæl stå og tale i kærlighed til mig, mens han sparker mig og gør alle de her ting.

Jeg ser hans sjæls kærlighed der taler til mig, gennem alt det han gør, og at hans sjæl kalder et sovende aspekt i mig til opvågning.

Jeg ser hans fine kærlige sjæl der står og kalder mig til opvågning, kalder mig på tusind måder, gennem alle mulige former for overgreb står hans sjæl og kalder mig og siger “vågn op, vågn op til din styrke, vågn op til din kraft.”

Ved at se og erfare dette sjælens kærlige perspektiv, samtidig med jeg mærker smerten ved alt det voldsomme der skete, i det finder jeg healing, forsoning, kærlighed og tilgivelse.

I stedet for vrede, kommer taknemmelighed.

Taknemmelighed til ham.

Taknemmelighed for at jeg igennem disse overgreb opdager gudskraftens store intelligens og kærlighed endnu dybere.

Taknemmelighed for at jeg i stedet for bitterhed, for lov at vågne op til dybere kærlighed ind igennem det som er så smertefuldt.

Dette er en af mine mange egne erfaringer med at finde healing ved at gå til sjælens perspektiv.

I dette sjælens perspektiv, så bliver alt der sker en stor kærlighedsgave, også de voldelige overgreb og det som er helt utilgiveligt smertefuldt.

Når vi ser fra sjælens perspektiv, så frisættes vi dybt, ved at se hvor dybt intelligent og kærligt alting er nedenunder det menneskelige perspektiv.

Dette sjælens perspektiv, er en af mine dybere invitationer i Healing Enquiry. Det er en dyb erfaring og intention jeg bringer, og inviterer dig til at erfare selv.

Tak for at læse med, og velkommen til Healing Enquiry 🔥❤️🔥

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH