Et glædesfyldt budskab til alle der går rundt og er stressede angste ensomme og sensitive

En glædesfyldt video, til de mange mennesker, der går rundt og er stressede, angste, ensomme, sensitive.

Ikke blot mennesker med store traumer, men også mennesker der har haft en relativt god barndom og som ellers ser ud til at være godt på vej til at kunne leve et godt liv.

Når vi laver traditionelt terapeutisk arbejde, så går vi tilbage i vores historik, og finder ud af at i selv de bedste opvækster ligger der traumatiske erfaringer. Og så kan vi selvfølgelig forklare hvorfor så mange har det svært. Det er jo også rigtigt.

Men det er virkelig kun halvdelen af historien, og et delvist perspektiv.

Vi lever i en ny tid (det har vi altid gjort i øvrigt). Bevidsthedsniveauet på vores klode og vores kollektive bevidsthed ændrer sig hele tiden – vores menneskelige evolution er evigt spirende, evigt voksende, evigt ekspanderende.

Der er mere energi, mere åbenhed, mere lys, og det betyder at de kollektive strukturer og traumer der ligger, som tidligere generationer har formået at lukke ned og gemme i det ubevidste, ikke længere er mulige at holde nede.

Færre og færre mennesker formår at lukke disse gamle smerter nede. Energierne er for store, bevidsthedsniveuaet er for højt, og de kollektive dynamikker og strukturer der med succes i mange år har hjulpet med
at lægge låg på alt dette stof, disse strukturer falder fra hinanden.

Så når vi går og tænker, “at der er noget galt med mig” og “jeg er også traumatiseret og det er min dårlige barndom” og dermed begynde at se sig selv som en med et problem, ja så går vi faktisk ind i en generations gammel tilgang til personlig udvikling. Vores personlige udvikling og traumearbede bliver nemt en ørkenvandring som vi dermed kan begynde at ønske overstået hurtigst muligt.

Det er jo ikke forkert at se på barndommen og det som er gået skævt i vores personlige historie, man kan jo virkelig forstå meget og hente meget indsigt og healing ved at arbejde og forstå traumer på traditionel vis. Men det er et perspektiv uden blik for det større billede og det meningsfulde i processen.

Hvis vi forstår bevidstheds-komponenten, og at disse svære følelser er symptomer på menneskehedens vækst og del af en smuk udvikling: At vores stress, overfølsomhed, hyper-sensitivitet, angst er del af en menneskelig bevidstheds-blomstring, både individuelt og kollektivt. Ja så bliver processen fyldestgørende og meningsfuld i sig selv.

Hvis vi forstå at det som sker er, at “Jeg er del af en større blomstring”, personligt og kollektivt – så er det et helt andet perspektiv at have på sin udvikling. Så kan vi midt i smerten også mærke evolutionens kraft flyde gennem os.

Så kan vi gå fra blot at have “et problem” til i stedet aktivt at stille os til rådighed for den kollektive blomstring, som vi allesammen – om vi vil det eller ej – er del af.

Så hermed, et positiv tanke og et glædesfyldt perspektiv – til alle de mange af os, som går og er lidt mere stressede, sensitive, ensomme, angste, depressive – end man lige synes der skulle være grund til 🙏

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH