Tantrisk terapi og personligt arbejde.


Tantrisk terapi og personligt arbejde.

Når vi arbejder med vores personlige stof, vores sår, vores udfordringer og problemer, er der flere måder vi kan forholde os.

En velkendt måde er dualistisk at re-organisere vores virkelighed. Det kan være at skille det gode fra det dårlige, lade det dårlige gå og tage det gode med os, hvad enten det er oplevelser eller dele af os selv. Man kunne kalde dette en “yogisk” tilgang. Der findes mange gode måder at arbejde yogisk.

Når vi arbejder “tantrisk” dropper vi forsøget på at skabe opdeling, få “styr på virkeligheden”, finde ud af hvad der tjener os og som vi gerne vil have. I stedet tager vi de fænomener som trænger sig på – oftest er det dem som opfattes negativt, og vi giver dem fuld opmærksomhed, i en stadig dybere og stadig mere subtil udfoldelse af deres natur. Det som sker, er at alt vi dvæler ved, ultimativt vil transformere sig – det vil vise sin bagside, komme til live på et dybere plan, afsløre sine hemmeligheder og skjulte skatte, blive transparent. Gennem denne dvælen kan vi få adgang til vores egen tabte essens-kvaliteter. Det som indledende føles som et problem, viser sig at blive en dør til vores indre skatte. Behovet for at dele verdenen op i godt og dårligt bliver mindre relevant når vi opdager at alle fænomener leder os direkte hjem til vores egen dybe essens.

I starten af en personlig udviklingsprocess vil det ofte give mening at arbejde yogisk, men senere oplever jeg en tantrisk tilgang som nødvendig for at komme dybere. Ønsket om at arbejde tantrisk ser jeg både kan komme af nød – fx hvis man har udfordringer som man står magtesløs overfor og i en overgivelse er klar til at møde direkte. Men impulsen kan også komme af simpel modenhed, fra en parathed til at stå nysgerrigt i virkeligheden.

Rent udviklingsmæssigt ser jeg også at den tantriske tilgang egner sig godt til meget tidlige prægninger/traumer som har fundet sted før vi havde evnen til at dele verden op dualt i koncepter, fx tidlige udviklingstraumer og kropslige traumer.

Denne tantriske tilgang er hvad der ligge bag metoderne i healing enquiry. Hvis det resonerer for dig at arbejde tantrisk med din personlige process, så er min invitation at prøve en healing enquiry intro session til nedsat pris. Sted er mit kliniklokale i Lyngby (eller Skype), varighed 1 time og 15 min, pris 150 kr. Kontakt mig via SMS eller telefon på 21455522

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH