Tidligere liv, og den dybere vej ind i sjælens essens

Sjælens vej: Tidligere liv, og den dybere vej ind i sjælens essens.

Til dig, som selv har erfaring med erindringer fra tidligere liv.

Jeg vil dele min erfaring, om en dyb mulighed, for dig der har erfaringer med tidligere liv.

Ofte oplever jeg, når jeg sidder med mennesker i session, og tidligere liv åbner op – at der sker en fascination af de erindringer der vises.

En tendens til at give energi og lade bevidstheden blive optaget af tidligere liv når de dukker op.

For mig er der en langt dybere mulighed.

En dybere vej, når vi når til dette sted i vores bevidsthedsudvikling.

For når vi åbner til det rum, hvor vi har adgang til tidligere liv – så er det interessante for mig ikke de konkrete inkarnationer.

Det interessante er det helt direkte faktum, at vi står uden for tid og rum!

Effekten af at træde uden for tid og rum, er at vi får en grad af frisat erkendelse, sådan at vi kan se et større landskab.

Men i stedet for straks at facineres af landskabet der åbnes, så lad os kigge på hvor vi er når vi gør denne erkendelse.

I stedet for at lade vores bevidsthed facineres og drukne i en tidligere inkarnation.

Så er det spændende i stedet, at se det større billede.

Se og mærke essensen af alle inkarnationer. Vores egen kilde til enhver form.

Se sjælens strøm og intention, som strømmer ind gennem alle inkarnationer.

Det er her, i sjælens virkelighed, at jeg lader min bevidsthed gå hen.

Det er som at gå “mod strømmen” tilbage ind i altings oprindelse. Ind i den rene ild.

Og det er min invitation til dig også.

Erkendelsen af sjælens tidsløse kald og vej, det er for det dybere skridt at tage, når vi begynder at frigøre vores bevidsthed fra denne inkarnation.

Alle de tidligere liv og erindringer der kommer dryssende når vi åbner dette landskab, det er hele tiden et fald ind i de konkrete former.

Det kan godt være vi finder frisættelse fra denne krop og inkarnation – men hvis vi blot flyder ind og identificerer os med andre inkartioner, så er vi bevidsthedsmæssigt ikke nået stort længere.

Så er vi stadig ubevidste slaver af bevægelsen fra formløst ind i form. Så er vi stadig underlagt denne esoteriske “tyngdekraft” ind i form – blot andre former end denne inkarnation.

Det kan være nødvendigt at bearbejde ting fra tidligere inkarnationer, ja, men at tro at tidligere inkarnationer i sig selv er en vej videre, er i min erfaring en misforståelse.

Jeg ønsker at pege på muligheden for helt at slippe inkarnations-rækken, og træde det fundamentalt dybere skridt, ind i sjælens egen ild.

Tage i mod den gave det er, at erfare sjælens strøm – og hvile ind i sjælens rene vej og intention igennem utallige inkarnationer.

Lade identifikationen tage skridtet “bagud” fra enhver inkarnation, og ind i sjælens virkelighed.

Begynde at hvile der, i sjælens rene væsen og kraft.

Dette er den dybere frisættelse, en erkendelse der bringer kraft og frihed over enhver forstand.

.

Til dig der har erfaring med tidligere inkarnationer, og som mærker det jeg deler taler til dig – er det også min invitation.

Til at mødes i session, og åbne dette landskab op.

Træde ind ind i sjælens kraftfulde virkelighed, der hvor vi kan erfare vores sjæls essens, og helt konkret forstår essensen af vores sjæls dybe vej.

Så hermed min invitation, til sammen at åbne denne dybere virkelighed – ind i din sjæls egen kraft og essens.

Tak for at læse med, velkommen

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH