Mine grundprincipper

Grundprincipperne bag min tilgang

Jeg vil dele med dig, om mine grundprincipper som jeg arbejder ud fra.

Det primære princip er, at dette øjeblik – dette nu – det er her livet er.

Og dette nu, det kan jeg aldrig på noget tidspunkt forudse.

Jeg kan ikke indfange, forstå og begribe den kraft der er i dette nu.

Det er min egen direkte realisering – at dette nu, denne virkelighed, dette liv – er et mysterium der udfolder sig spontant.

Det jeg har opdaget, er at hvis vi bare tillader dette øjeblik at folde sig ud, så sker mirakler.

Det er min erfaring over tid, igen og igen, som gør at jeg dybt stoler på dette levende nu. Jeg har set igen og igen, at mirakler og healing sker – og det sker altid på måder jeg ikke kan forudse eller forstå.

Mirakler og healing sker altid som en ny bevægelse.

Så jeg sidder med den direkte erfaring om livet i dette nu, og en uendelig stor tillid til at lade dette liv udfolde sig spontant.

Denne tillid til livet, til nuet, er for mig essensen af det der vækkedes i min egen indledende opvågning – en tillid der konkret er styrket gennem årene, ved igen og igen at se intelligensen der arbejder og de mirakler der sker når livets kraft arbejder.

Alt jeg inviterer til, både sessioner og arbejdet i grupper, bygger på denne levende kraft, og udfoldelsen af denne kraft.

Jeg kunne stoppe her, jeg behøver ikke sige mere, det er essensen.

Alt herfra, handler om den konkrete erfaring og udfoldelse af denne kraft.

Det er denne erfaring som jeg ønsker at dele – at vi virkelig dybt og inderligt kan stole på denne levende kraft.

Denne kraft, som altid er ny, og samtidig er det eneste stabille og virkelige.

Men lad mig dele et par ord, om hvad det betyder at arbejde med udgangspunkt i denne levende kraft.

.

Først og fremmest, så betyder det, at vi mødes i det dybeste ligevær.

For hvordan kunne det være anderledes.

Jeg ved ingenting. Så hvordan skulle jeg kunne være en der ved eller kan noget særligt.

Det kan godt være, at vi kan lave en leg om at jeg er “healeren” og du er “klienten” – men så gør vi det, indtil vi er færdige med at lege den leg.

I min virkelighed er det en højere kraft der arbejder igennem mødet.

.

Vi behøver heller aldrig gå ind og beskæftige os med de ting der folder sig ud.

Det er helt ufatteligt alt det der kan foldes og, og de dybder og mange tusind planer vi kan udfolde.

Men vi behøver aldrig gå ind og tolke på det som sker.

Det sker, og sker, og sker…

Men vi behøver ikke lægge nogen ekstra mental tolning ovenpå – fx spørge om det er tidligere liv vi oplever, om det er dit eller mit, osv.

Det er svært at overbevise sindet om dette, for sagen er, når ikke vi tolker, bliver det evigt travle sind arbejdsløst. Men tillader vi at stoppe forsøget på tolkning og forståelse, kommer den levende erfaring, som er at livets kraft kan selv.

Livet har spontan udfoldelse igennem os, og denne spontane udfoldelse er tusind gange mere intelligent end nogen tolkning vi kan lægge på den, og tusind gange mere glædesfuld.

Så bare glæde, udfoldelse og blomsting ind igennem alting, og alle dybder, og alle planer af eksistensen – som bare bliver ved og ved.

.

Så hvor leder det hen?

Det leder til en spontan og organisk afvikling af sindets diktatur.

Det sind, som hele tiden forsøger at forstå, styre og kontrollere.

Spontan og kærlig afvikling af dette sinds dominans.

Ikke som en nedslagtning eller udslettelse, men en kærlig og naturlig afvikling af dette sind.

Afviklingen sker ved, at vi igen og igen, erfarer denne større kærlige kraft. Ser at noget større har hånd om os.

Ser at det allerbedste vi kan gøre for os selv og verden, det er at slippe vores kontrol. Selv den mest velmenende kontrol.

Med kontrol mener jeg alle ambitioner, selv ambitionen om healing og spirituel vækst må vi slippe. Disse ønsker og idealer er blot forklædt kontrol.

Denne kontrol kan vi slippe, fordi vi dybt i os erfarer at livet vi er, kan fortsætte uden vi kontrollerer noget.

Meget blid og kærlig afvikling af sindets kontrol, af ego.

Og i det… frisættelse. Vi bliver frie, på trods af alle omstændigheder. Vi bliver frie ved ikke at have nogle krav på livet, fordi vi direkte erfarer at vi er større end det lille selv vi troede vi er.

.

Det er lidt om principperne bag alt jeg inviterer til. Jeg byder dig dybt velkommen, til sammen at erfare og udfolde denne kraft som er livet selv.

Tak 🔥

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH