Sjælens tantra

Sjælens tantra

null

For dig der ønsker at danse med alle former og udtryk, transformere alle polariteter, i helligt vågent rum.

Sjælens tantra starter med intentionen om at mødes i fuld gensidig integritet, stående i egen virkelighed og kraft. Herfra kan vi træde ind i møde af gensidighed, balance og kraftfuldt ligeværd. Et rum åbent for dans på alle planer, hvor vi sammen erfarer og bringer lys, healing, vågenhed ind i stadig dybere planer af energi og bevidsthed. Som dybeste mulighed kan vi gå til sjælens plan, og videre ind i enhedsbevidsthed. På de mere konkrete planer af sind, følelser, relationelle dynamikker, energisystem, fysisk krop, chakraer, ryg-energier, auriske felt, karmisk stof – så er det et rum hvor vi sammen kan bevæge og bringe healing ind i hvad end traumer, blokeringer, temaer der her må kalde og som nødvendigvis vil komme i spil i mødet når energien åbner.

 

For dig som…

For dig som søger et dybt rum til personlig, energimæssig og spirituel proces igennem levende kontakt og relation – i ligeværdigt møde og dans, i spejling, i autencitet og gensidighed. 

Det tantriske rum og møde jeg inviterer til, er et rum for dig der ønsker at bruge menneskelig og sjælelig relation og spejling, til rejse dig i din egen dybeste kraft, gennem møde i vågenhed, kraftfuldhed og ligeværd.

For dig som står i dig selv, og søger et rum af dans, spejling, selvansvar og samskabelse, mere end du ønsker at blive “healet” eller blive “vist vej” af mig eller et andet menneske.

For dig som dybest set søger sjælens virkelighed, og forstår at det tantriske rum af hellig relation er en vej til det, og at dansen af relation og ydre polaritet, blot er indgangen til at finde balance og integration af de indre polariteter.

 

Hvad kan vi arbejde med

Vi kan arbejde på flere planer i det tantriske møde, vi kan arbejde med konkrete problematikker med orienteringen af heale disse, eller vi kan arbejde som decideret spirituel praksis, hvor vores fokus ind i mødet er sjælens virkelighed, vores højere selv. Og vi kan veksle mellem de to, læne os ind i sjælens virkelighed, og som energien åbner og stor kraft strømmer, vil der naturligt vækkes sårbarheder og traumer, og så kan vi nænsomt og vågent tage skridt og bringe bevidsthed og kærlighed ind i det som kommer op.

Mødes vi i en spirituel orientering, i møde fra sjælen og om kilden selv, vil alle gemte traumer og temaer naturligt blive åbnet og bevæget som vi træder ind i højere energi og bevidsthed sammen. I det spirituelt orienterede møde vil healing ske, blot ikke som målet i sig selv, men som en naturlig effekt når kilden i form af sjælens kraft træder ind igennem os.

Kommer du med intention om at bevæge konkrete dynamikker, mønstre og traumer, vil det tantriske møde naturligt tage en karakter af healingsarbejde. Oplagte temaer for dette tantriske arbejde er naturligt de som lever i relation – kollektive temaer vi er her for at bevæge på helhedens vegne, karmiske mønstre, nedarvede mønstre fra forfædre, de allertidligste imprints fra tiden i livmoderen, afsagn fra tidlig barndom, medafhængighed og konkrete traumer som voldelige eller seksuelle overgreb som barn eller voksen. Et rum hvor vi i relation kan bevæge dette i rum af stor vågenhed og hengivelse til det som er større end “dig og mig”.

Kommer du med intention om at åbne til din sjæls kraft og væsen, og højere/dybere bevidsthed enten gennem shiva eller shakti ind i enhedsplan af lys, kraft, altet – så vil det tantriske møde naturligt automatisk tage en karakter af spirituel praksis hvor vi lægger ideer om noget “problem” til side, og sammen træder ind i stadig dybere/højere planer. 

 

Hvad er sjælens tantra, forskel fra andet “tantra”

Anden tantra vil ofte tage udgangspunkt i polaritet, og dyrke polariteten – fx energetisk og seksuelt – som et mål i sig selv og som en kunstart. Det er ikke som sådan formålet med min invitation. Det jeg inviterer til er en dybere og indre tantra, hvor polaritet blot er udgangspunktet som et vilkår i det almindelige dualistiske bevidsthedsplan. Vi starter med at åbne og tillade de polariteter som er, for gennem fuld bevidstgørelse at opleve polariteter balanceres og spontant transformeres til ren kraft og leder ind mod midten af alt, sjælens sted i midten af altings åbenhed. Hvor meget andet tantra foregår i det fysiske, energetiske eller astrale plan, i dans af form og polaritet, leder denne dybe balancering ind forbi det energetiske bevidsthedplan/legeme, og ind til bevidstgørelse og åbning af sjælens plan, og det sjælelige legeme oplevet i den fysiske dimension som et subtilt åndeligt legeme i den inderste ryg-strømning som gør det muligt at inkarnere sjælens kraft ind i kroppen, som en strøm af lys mellem himmel og jord. Subjektivt som at stå som ren bevidsthed, i midten af alting, før alle polariteter, fri fra alle former, og eet med alle former. Realisering af enhed, samtidig med udtryk gennem den menneskelige form og konkrete inkarnation. Vejen hertil er det tantriske møde, men stedet der leder er fuld frisættelse og erkendelsen af vores egen sjæls kraft og virkelighed. Stedet hvorfra der er direkte adgang til at træde ind i enhedsbevidsthed.

Der er et smukt billede, fra den kristne mystik, som jeg ikke kender oprindelsen af, som så simpelt viser denne tantriske vej, fra dual bevidsthed, til sjælens plan og til enhedsplanet.

((jeg kan ikke finde billedet, indsætter senere))

 

Min orientering

I et sjælemøde, kommer jeg med orienteringen af at møde dig i fuldt ligeværd og balance. Jeg skal ikke noget med dig, eller på dine vegne. Orienteringen er imod selve det rum vi deler, og den dans vi kan danse sammen. Jeg kommer orienteret ind i mit eget ståsted og center hvilende i sjælsbevidsthed, og herfra møder jeg dig i åbenhed, kærlighed og integritet. Selv om jeg ved at mødet rummer muligheden for både sjælemøde og åbning til enhedsplan, kommer jeg uden ambition om at vi skal et særligt sted hen, men med den simple åbenhed, lytten og ønske om at mødes der hvor vi naturligt bliver vist hen. Min orientering er åbenhed og inklusion af alt som vil mødes og bevæges. Fordi jeg ved både i mit hjerte og af erfaring, at i denne åbenhed vil alt finde vej. Jeg ved, at kraften gennem alt vil vise vej i vores møde. Jeg ved, at den kærlige tillidsfulde åbenhed i sig selv er udtryk for kraften selv, og i det både er vejen og målet selv. Jeg ved, at der ikke er noget andet sted at være, end i dette nu med alt der er.

Sjælemødet er dans i mellem det vandrette og lodrette, hvor vi levende og tillidsfuldt lader alt bevæges alt på alle planer, og i den dans forføres vi dybere ind i kernen af os selv – ind i vores sjæls egen kraft, der hvor vi ser at vi er eet og det samme, hvor polariteterne mellem os opløses, og den rene midte af enhed åbner og viser sig i alt og som alt.

 

Forskel fra andre typer af sessioner

Hvor jeg i en healings-session er klar til at tage rollen som “healer” og aktivt vise vej, åbne, transmittere – er min orientering radikalt anderledes i det tantriske rum. Her kommer jeg ikke for at dele det jeg allerede ved og kan, men for at møde dig i nuet, helt direkte og åbent, i fælles rum.

Hvor opvågningsmødet er en invitation til som første skridt og som udgangspunkt, at åbne til højere bevidsthed og lade lyset af enhed strømme – så er det tantriske møde i højere grad en glædesdans med alle former og udtryk. Et eventyr af dualitet og polaritet og en elsken i alt og ind gennem alt, der hvor form og formløst bliver eet og det samme. Det tantriske møde og opvågningsmødet kan lede samme sted hen, til enhedsbevidsthed, men af forskellige veje. Den tantriske vej er en fuld og ubetinget elsken med alle former og udtryk hvorved kraften vågnet fra dybet af det inderste. Opvågningsvejen tager udgangspunkt i spirituel åbning til det forbi al form, hvorved lyset erkender sig selv før alt, og strømmer ned og ind i formen for at tage fødsel igennem formen. 

 

Forudsætninger

Det tantriske møde, er et møde hvor jeg inviteret til at danse sammen i gensidig integritet, og i det er den primære forudsætning ønsket om at mødes i fuldt ligeværd og selvansvar. Jeg møder vitterligt op “som mig”, og vi lader mødet foldes ud i fælles rum af fuldstændig frihed og slip af intention om fx at skulle “heale”. Smukt rent møde i afkald af alle ønsker og agendaer. Til gengæld er der heller ingen garantier for at noget kommer til at ske i rummet. Vi danser med det der er, så dybt som vi kan sammen i fuld balance, ligeværd og integritet.

Det som jeg beder om, i dette rum, er at du til gengæld kommer med en stor klarhed om dig selv og din intention for et møde. Jeg ser det tantriske møde, som båret af gensidig ansvar for hver vores egen væren i rummet. Jeg har brug for at kunne mærke dig i klarhed, vågenhed, renhed, gennemsigtighed for at det føles ret at træde ind i rum af et tantrisk møde sammen.

Og bare så det er sagt, alder, køn og seksuel orientering er ingen forudsætning og ikke essentielt. Den tantra jeg inviterer til, er sjælens tantra, det har ikke med seksuel polaritet at gøre.

 

Før vores møde

Før et tantrisk møde, beder jeg dig skrive til mig på email, og dele om dine intentioner for mødet, og hvor du kommer fra i mødet. Jeg beder dig aktivt træde ind i vores møde, og jeg beder dig om at være med til at sætte retning og intention for vores møde. Vores møde er summen af det vi begge bringer, og jeg vil i mødet ikke “facilitere dig”, så dyb invitation til at bringe dybeste klarhed i ønske og intention med mødet. Virkelig tage dit rum, og træde ind aktivt. Jeg vil mærke ind i det du skriver, og mærke hvilke temaer jeg mærker kalder i vores rum og udveksling. Og derfra, dele med dig både hvad jeg mærker og hvilke intuitioner jeg mærker og hvad intentioner jeg selv mærker kalder for vores møde.

 

Hvordan foregår et møde praktisk

Når vi mødes fysisk til sessionen, står energien åben og det vi har delt på email er allerede i blød bevægelse klar til at folde ud. 

Vi sætter os direkte ind i sessionsrummet sammen, hvor vi sidder på meditationsstole overfor hinanden. Jeg har forståelse for hvis det kan virke intenst at træde ind i et rum, hvor energien allerede står åben, så derfor siger jeg allerede nu – “velkommen til bare at være dig i rummet af session”. 

Der er intet du skal, og jeg inviterer dig til at være fri og være dig. I alle dine farver og alle dine former og udtryk. Selv om rummet og rammen er sat, og energien er klar og måske intenst vibrerende i rummet, så bare velkommen til at lande, slappe af, se dig omkring, og i øvrigt have hvad end reaktioner og bevægelser som du ankommer i rummet. Vi har ikke travlt med at skulle gå dybt – faktisk er det sådan, at jo mindre travlt vi har med at skulle noget, jo mere plejer det at åbne og finde vej.

Så vær velkommen, og vær fri.

Og når vi lige er landet begge to i rummet med hinanden, så er min invitation at vi åbner til højere kraft, slipper vores ideer, og lade kraften selv vise os vej ind gennem stadig dybere bevægelser øjeblik til øjeblik.

I rummet af session oplever jeg altid tilstedevær af en stor kraft og at healing strømmer i rummet, primært fra kraften selv ovenfra og ned gennem rummet. Og ofter efter lidt tid, nedefra jordens dyb og op. Men hvad der specifik vil udfoldes mellem os står åbent, det er netop denne åbenhed som tillader vi oprigtigt kan udfolde fra det dybeste sted.

Sessionen har oftest sin egen naturlige landing, hvor de processer og bevægelser vi sidder med naturligt lander. Så sidder vi til sidst, drikker lidt vand og bare finder ro sammen. Jeg er påpasselig med at gå alt for meget i snak “om sessionen” til slut, da energien står åben og det vi har bevæget oftest kalder på langsomhed, blødhed, rum og at bære det videre i vågenhed og holde det delte helligt. Men hvis der er noget som er helt klart, så kan det være smukt at dele det, for at forankre det. Men energien står åben, og for at undgå at vi sammen taler os ud af det åbne fine levende, er min invitation at gemme deling og reflektion til på email senere når alt har fået tiden og roen til at lande og integrere. Vi behøver heller ikke klare betaling, det er du velkommen til at vente med til senere når du er helt landet og i ro. 

Jeg forsøger ikke at få dig tilbage i fuld samling og “normal-tilstand” i slutningen af en session – simpelthen fordi det som de fleste mennesker oplever som at “komme tilbage til virkeligheden” for mig opleves som at “vende tilbage til det lille jeg’s begrænsede virkelighed” – og min dybere intention og ønske er at kunne være åbenheden og kontakten til dybere planer videre ud gennem livet. Derfor ingen “venden tilbage”, men bare blødt stille rum til at sidde og lade alt få ro. Når vi er landet blødt sammen, så inviterer jeg til at bære healingen med dig videre i åbenhed, og i omsorg for det som står åbent. Gå en tur, være i naturen eller hvor du er næret, resten af dagen og i hvert fald timerne efter sessionen. Du er velkommen til at gå en tur rundt om huset efter session så du ikke skal ud i bilen med det samme, og stranden er et par kilometer væk. Jeg ønsker at det er muligt at lade det vi bevæger arbejde videre i timerne efter sessionen, og lande langsomt.

 

Hvordan bruger jeg mig selv, min energi og bevidsthed i rummet

Mit udgangspunkt i ethvert møde, er altid at hvile ind i kraften gennem alt. Åbne til essensen, til kilden, til det levende forbi tid og rum. Derfra, i det tantriske møde, er mit fokus at møde op fra mit eget ståsted, i min egen kraft og integritet. Jeg tager ikke ansvar for din proces, leder ikke processen som i et healingsmøde, men i stedet danser med det der helt naturligt opstår i vores møde. Jeg kommer uden intention for at tage vores møde hen de steder jeg kender, eller ind i mine komfort-zoner, men derimod med stor nysgerrighed og energi ind i dansen som naturligt ønsker at udfoldes i vores rum.

I et tantrisk møde, er der ingen bestemte bevidsthedstilstande jeg søger mere end andre. Jeg søger ikke trancendens eller høje tilstande over menneskelighed, kropslighed, eller lave energier. Jeg søger ikke enheds-bevidsthed frem for at være i polaritet. Jeg danser med alt, sammen med dig. Men hvad der sker i denne ikke-søgen, er på smukkeste vis åbning til stadig dybere virkelighed. 

I et tantrisk møde, er mit fokus på at inddrage mig selv og min egen dybeste sandhed ind i mødet, som den måde jeg åbner op til vores rum. Og jeg giver dig dit fulde ansvar for at træde ind med de dele af dig du ønsker at danse med.

At søge polariteter, fx maskulint-feminint, eller seksuel polaritet, er ikke et specifikt fokus i et tantrisk møde. “Tantraen” er at der er plads til at bringe alt ind, for at alt kan transformeres i rum af kærlighed og bevidsthed.

 

Hvad kan der ske i et møde

Det tantriske møde er meget åbent, og i sin natur gensidigt og også relationelt på en måde som healingsmødet og opvågningsmødet ikke er. Det tantriske møde er i højere grad drevet af det som kalder i vores fælles rum, og i det også med fuld inkludering af hvad end specifikke dynamikker mellem dig og mig både på menneskeligt plan og på sjælsplan. Det er et rum hvor alt er velkommen, i dig og mig og vores dynamik, sådan at vi direkte kan vågne til erkendelsen af at vi dybere set er udtryk for langt større kræfter og bevægelser end “dig og mig”.

Vi kan opleve, at det vi tror er personlige dynamikker, i virkeligheden er arketypiske bevægelser, og i det finde stor healing og frisættelse

Vi kan direkte erfare, at det vi oplever og udspiller i relationer bredt, og i vores møde generelt, dybere set er del af en almenmenneskelig bevægelse, og i det se at vores simple liv er del af tjeneste af bredere menneskelig evolution og bevidsthed. Vores perspektiv åbnes for det ikke personlige, og i det sker en dyb frisættelse ind i det personlige.

På mere konkret plan, er det oplagt at der i det tantriske møde, kan opstå polariteter dig og mig imellem. I form af mentale og emotionelle projektioner, altså alt hvad vi “ser” i den anden og os selv som ikke er ren enhedslys, og ligeledes i form af energetiske polariteter på chacraplan, altså alt vi mærker energetisk som ikke er helt åben energi og retningsløst lys. Vi kan også opleve højere polariteter, af mere arketypisk karakter.

Med alle polariteter, i hvad end plan og på hvad end måde, kan vi fuldt tillade dem med åbenhed, uden at gå med dem og uden at gå imod dem, og vi kan samme opleve at alle polariteter, både det svære traumatiske og de smukke høje lysende polariteter, vil briste og lede ind i åbenheden selv og pege tilbage mod værensgrunden. 

Så vi kan lade al den energi der ligger i alle polariteter, være det brændstof, der helt naturligt og organisk udfoldelsen, leder os ind mod enhed.

På vejen ind mod ren enhed, er det naturligt vi vil opleve både de høje arketypiske planer og sjæleplanet. Opleve at se hinanden i grænselandet mellem polaritet og enhed, der hvor vi stadig er hver vores bevidsthed og “væsen” og samtidig oplever enhed i mødet med den anden. Vi kan dybt erfare sjæle-fællesskab, og i det frisætte så meget misforståelse, traume, adskillelse på de inkarnerede planer. 

I mødet på sjæleplan, vil det være unægteligt at vi er både af samme oprindelse, og at vi er i ligeværd. Når vi mødes på sjæleplan, kommer vi i “ret relation”. Når vi erfarer “ret relation” du og jeg, vil den næste erkendelsen være at dette er den relation som ønsker at finde sted i alle møder mennesker imellem, og at i hjertet vækker rent sjælemøde med et andet menneske, altid det dybe ønske om at mødet og vores relation må tjene helheden. Jeg oplever at i sjælemødet opfyldes og opløses alle personlige krav, ønsker længsler så dybt, at ren kærlighed forbi det personlige og ønsket om tjeneste spontant blpmstrer. Det synes jeg er en af de allersmukkeste muligheder i et tantrisk møde.

 

Hvad sker der ikke i et møde

Nogle gange er det ligeså vigtigt at sige hvad mødet ikke er og hvad der ikke sker, som hvad det er og hvad som sker.

Et tantra møde handler ikke om sex, og der er ikke nøgenhed, og sjældent har vi nogen fysisk berøring. Det er en sjælens og bevidsthedens tantra først og fremmest, og ikke en seksuel tantra. Så er det sagt helt klart.

Det seksuelle kan komme op i mødet i form af fx kropslig/energetisk tiltrækning, seksuel tænding/polaritet og måske traumer relateret til tilknytning og intimitet vækkes. Som alt andet der kommer op, går vi ikke med det for at udleve eller forløse, men i stedet rummer og holder vi det i stor vågenhed fra et sted af dybere bevidsthed og kærlighed, og vidner at det naturligt balancerer og derefter transformerer. Det som sker i denne bevægelse er både healing af det seksuelle og en af-seksualisering af vores relation som viser vej ind i mere kraftfuldt balanceret ligeværd og dans på sjælsplan. Hvad end seksuel energi der vækkes, som fuldt holdes i kraftfuld bevidsthed, transformerer til ren shakti og shiva. Det er meget dybt og frisættende.

 

Skygger

I det tantriske rum, er den åbenlyse skygge, at vores relation og dans bliver gjort personlig. At vi glemmer, at vi danser en universel dans, på vegne af alle mennesker. At vi glemmer, at vi bevæger, healer og bevidstgør, som udtryk for den større eksistens. At vi personliggør det arketypiske. At vi kommer til at objektgøre hinanden og forstærke indre tilstande af længsel, mangel, adskilthed, afhængighed. At vi insisterer på vores “jeg” og nægter at lade det som er større få lov. 

I det tantriske møde, er det naturligt at alle relationelle dynamikker bringes i spil, herunder også håb, drømme, længsler. For mig er det både naturligt og velkomment at disse ting sker, og også at vi tillader at personlige vandrette energier får lov at være i åbent rum. Det afgørende er, at vi altid er villige til fuldt at bringe lys ind, ikke nære attachments, men igen og igen ofre alt ind i det levende åben nu. Så vi hele tiden står frie – frie til at den universelle kærlighed, så meget større end personlig kærlighed, kan flyde gennem rummet vi deler. Og dybest set opdage, at den personlige kærlighed ER et og samme som den universelle kærlighed. Heri så dyb healing når dette får lov.

Lad os igen og igen, i det tantriske rum, dedikere os til at vi mødes i her på vegne af hele menneskeheden, ikke blot som vores egen person. Og lad os igen og igen dedikere os til at danse os ind i den kærlighed og kraft, som er større end os begge. Lad os igen og igen, dedikere os til at dette må være et rum af frisættelse gennem dans sammen, ind i den kraft og kærlighed der er før dig og mig.

 

Frugten og muligheden i mødet

Det tantriske møde rummet mulighed for dybeste frisættelse ind i menneskelig relation, på en måde som andre spirituelle veje ikke gør. Muligheden for gennem fuld rummen og velkommen af absolut ALT i formplan, og i vores menneske, alle polariteter og adskillelser – gennem tantrisk transformation at finde det sted som er før al polaritet, stå i midten af alt frie som sjæl inkarneret i menneskeform og legeme.

På det mere menneskelige og relationelle plan, så rummer det tantriske møde muligheden for at brænde og elske og stå åben gennem dybeste mønstre på alle planer, for at opleve hvad det vil sige at stå fuldt frie i kærlighed i relation.

Dybeste frisættelse i største kærlighed. Som i relation lever som dyb kærlighed til os selv og hinanden, i fuldstændig frihed, kraft og integritet. Herfra frihed til at give denne gave videre, og dele frisættelsen med hele verden – fordi vi så dybt ser, at vi som tilsyneladende individ er netop det – blot udtryk for hele menneskeligheden. Den personlige relation og kærlighed åbner op til kærlighed med det kollektive – med alt og alle. Vi frisættes fra adskillelsen af at være et “jeg” i relation og træder ind i tjeneste for helheden fuldstændig oplevet som del af os selv.

På det energetiske plan, rummer det tantriske arbejde muligheden for at åbne til helt andre grader af energi og bevidsthed. Når vi træder ind i midten, når det maskuline og feminine integreres, tages hjem og fuldt får lov samtidig, i balance af indre yin og yang, så sker en alkymi der åbner til en anden verden af energi og i det adgang til højere bevidsthedsplaner, som det første konkret til vores sjæls virkelighed. 

 

Hvis du har opvågning

Hvis du har opvågning til den levende kraft i alt, og direkte erfarer bevidsthedens formløse grundløse grund, vil jeg anbefale dig også at læse om “opvågnings-session”, og mærke om dette rum resonerer og kalder dybere end at mødes i rum af sjælens tantra. For selv om vi kan arbejde fra sted af opvågning i det tantriske rum, så er det måske ikke reelt det som er kaldet på hvis du har opvågning – måske den rene opvågning har brug for at uddybes og forankres i sin formløse ufattelige essens, så alt rigeligt og allerede fuldendt.

 

Praktisk og forventningsafstemning 

Et tantrisk møde er som udgangspunkt enkeltstående, og er sit eget mål i sig selv. Hvis vi sammen på naturlig vis udfolder i dette ligeværdige rum, står det åbent at fortsætte dette arbejde i opfølgende møde. Men i sagens natur, er det tantriske rum et rum hvor vi mødes i fuldstændig integritet og frihed, hver eneste gang, så der er aldrig tale om at det leder ind i at vi har “et forløb” eller at jeg er “din terapeut”. Rummet af sjælens tantra er i ligeværd, kraft, frihed og kærlighed og hver eneste gang fuldendt i sig selv.

Hvis vi kan få fat i højere selv i sessionen, genkendelse i sjæl, finde den midte, så åbenhed for videre arbejde. Men min erfaring er, at er det ikke muligt, er det bedre at erkende dette og gå videre i retning af mere terapeutisk arbejde, og arbejde videre eksplicit med traumer i mere terapeutiske modaliteter hvor jeg er mere i rollen af “din støtte”, bare i nøgtern ærlighed om hvad der faktisk kaldes til på dette tidspunkt.

Et første møde er sat til 2 timer, for at give tid til vi kan gå til stor dybde og sikre at har tid at indløse det fulde potentiale af sessionen. 

Jeg foretrækker at vi mødes fysisk hvis muligt, men er du sensitiv og har du allerede erfaring med at forbindes energetisk og bevidsthedsmæssigt på afstand, er session på zoom også en mulighed. 

Hvis du er interesseret i at mødes til sjælens tantra, beder jeg dig skrive til mig på email, og dele om dig selv, som beskrevet overfor under “før vores møde”.

 

Priser og vilkår for sessioner kan du se under menuen PRISER OG KONTAKT. 

Du kan læse her om hvilke andre TYPER AF SESSION jeg inviterer til. 

Under BLOGGEN ken du se mine mere generelle delinger om rummet af session.

Kontakt og praktisk information

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH