Fastlåsthed og depression

Fastlåsthed og depression

null

Når livet går i gråt, og vi sidder smertefuldt fast i depression. Når vi virkelig sidder fast i tungsind, stagnation og depression i vores liv, så kan det føles som om en usynlig kraft trækker os ned, nærmest suger livet ud af os.

Hvis denne bliver ved, så kan det med tiden nærmest føles som livet bliver suget ud af os, uden at vi ved hvordan eller hvad der suger. Vi bliver nærmest bare grå og tunge og døde.

Det kan føles som en ydre kraft, og man kan måske ligefrem synes at det er et personligt angreb, at noget er imod os.

Netop det at det er en slags usynlig kraft, er præcis kernen af problematiken. For det vi ikke kan se, og ofte det sidste vi faktisk ønsker at se, er at denne ting der suger os, dræner os, afsporer vores liv – faktisk er en tabt del af os selv, som intelligent og vedholdende kalder på vores opmærksomhed. Ofte er det dele af os selv tabt tidligt i vores barndom, og som er dybt intelligente og holder vigtige nøgler for vores liv og følelse af mening, som prøver at få kontakt. Depression og energitab er den metode denne intelligens kan bruge når intet andet virker.

Budskabet vi ikke kan høre er “hallo kammerat, nu er det tid til du møder mig – jeg er vejen videre!”

Alt dette er nemt at sige, det er først en erkendelse vi får senere når vi kommer i gang med vores process.

Problemet er dog, at det er ikke så nemt. Hvis bare vores gemte smerte kunne trække os ned og ind i kroppens dyb uden modstand så ville vi ryge direkte i krise, og straks mærke smerten. Men sådan er det ikke med depression. I stedet, så er det som vi bliver suget nedad, men vi ryger ikke hele vejen. Det er som om vi lander på et usynligt glas-lag, en gold overflade. Vi kan ikke gå ud i verden og leve det liv vi ønsker og havde håbet, og vi kan heller ikke komme ind til smerten og mærke hvad der egentligt foregår. Fastlåst, fanget, uden vej videre. Så er det virkelig hårdt og drænende.

Disse glas-lag og barrierer der holder os følelsesløse, er gamle forsvarsmekanismer, som i sin tid hjalp os til ikke at mærke overvældende følelser. Men nu når vi er ældre, og vores indre kalder på igen at blive mødt, er de hindringer for vores process.

Den langsommelige og naturlige process, er at ligge her i depressionen, indtil smerten og depressionen ved ikke at kunne mærke noget, bliver større end frygten for at møde smerten. Det er en langsom vej, som måske kan tage resten af dette liv, og det næste med hvis man tror på den slags.

Vi kan selvfølgelig også prøve at peppe os selv op, gøre noget der er energifyldt, og den vej rejse sig igen, uden at møde smerten. Fx få en ny kæreste, en flot bil, et andet arbejde. Det kan jo godt virke, og virker det, ja så er det jo bare godt. Hvis problemet kan løses så nemt, så er det bare godt. Denne video, er mere rettet til dig, der har prøvet alt i den ydre verden, og erkender og ønsker at der skal arbejdes med de indre planer.

I andre terapi-former, kunne man prøve enten at tænke sig til løsninger. Eller også kunne man finde på at prøve at fremkalde smerten, fx gå til barndomssituationer og denvej få smerten til overfladen så vi kan arbejde med den.

Det konkrete arbejde med fastlåsthed og depression, og hvad du kan forvente

I healing enquiry prøver ikke at tænke og analyserer. Vi prøver heller ikke at fremkalde den bagvedliggende smerte. Vi tager simpelthen udgangspunkt i situationen som den er, i al sin gråhed, alt sin fastlåshed. Vi starter med den utrættelige hverdagsdepression. Mærker nysgerrigt og vågent ind i den

Og vi overraskes. For vi tror at vi kender alt til vores depression, at vi allerede har mærket rigeligt af hvad det vil sige at være deprimerede. Men til vores overraskelse, så opdager vi at vi aldrig rigtig har været tilstede i vores depression. At depressionen i virkeligheden er en tilstand af ikke-væren-tilstede. Så opdager vi pludselig nuancerne af “grå” og hvor levende det kan være at mærke “energiforladthed”.

I denne process, så er det som at vi begynder at smelte ned gennem de ellers før så uigennemtrængelige glaslag. Vi begynder at læse os selv og vores forvarsmekanismer så uendeligt intimt at kende. Og vi begynder at opleve nyt liv, midt i stagnationen og fastlåsheden. Vi hopper ikke noget over, vi går ingen steder hen, vi erfarer på egen krop at vejen videre er at finde midt i det allermest håbløse.

Langsomt og nænsomt så begynder vi at møde de indefrosne følelser. I processen finder vi løsningen på et paradoks, for vi bevæger os så utroligt nænsomt og uden mål, men opdager at dette er den allerhurtigste vej til healing. Når vi dropper ideen om at vi skal et sted hen, så opdager vi at healingen ligger på hvert et lille skridt, og at livet kan sive ind i alle de her lag af dødhed.

Så selv om vi måske ingengang når ned til dybden af kernetraumet, så opdager vi det der er endnu vigtigere, nemlig at i hvert sekund har vi muligheden for at komme tilstede, og idet sker spontane transformationer og healing. Vi stopper med at hige efter store mål, og i stedet bliver vi “empowered” i dette øjeblik. Og hvad øjeblik er det smukkere at finde sin styrke, end i det øjeblik af absolut håbløsløs, slagenhed, depression og magtesløshed.

Kommer der rigtig hul på følelserne, så kan vi vælge at skifte gear for en stund, og bruge indre barn arbejde (læs mere here) eller fusionshealing (læs mere her). Men healing enquiry er hele tiden den grund vi står på, og der vi vender tilbage.

Fra første færd vi kommer i gang med healing enquiry, oplever vi at vi godt kan være med alt der er, og at alt vi er med spontant transformerer sig. Denne erfaring, begynder at vække en ny nysgerrighed, vågenhed, værens-tillid og sjæls-styrke i os. Det er for mig at se kernen.

Denne “sjæls-tillid”, der vækkes er som en flamme der tændes. Her mærker vi, at der er en vej igennem processen, at vi ikke behøver få noget til at gå væk for at opleve liv, mening og kontakt.

Selve smerterne, tungheden, depressionen og hvad vi ellers oplever går nok ikke væk på en eftermiddag, men nu har vi fået adgang til det brændstof, som kan bære os hele vejen igennem. Så healing enquiry er ikke en mirakel-kur der får alt til at være bedre, men samtidig er det også den største mirakel-kur, fordi det er et helt nyt perspektiv midt i fortabtheden, hvor vi mærker at det vi ikke kunne rumme kan mødes og transformeres – og idet kommer vi straks hjem i vores styrke.

Vi lærer at vi kan komme tilstede i vores liv, også selv om ikke alle problemer er løst, og heri ligger stor frihed og styrke. Selve rejsen gennem alt der skal mødes, kan vi herfra tage i det tempo og på den måde som passer os bedst, vi er ikke længere afhængige af at vores problem er løst, men kan møde problemerne med nysgerrighed som en del af livet.

Efter indledende at have fået erfaring med healing enquiry metoden, hvilket ofte ikke tager mere end et par sessioner, kan du vælge at starte et forløb op hvor vi sammen arbejder igennem lagene af smerte, forvirring, følelsesløshed, magtesløshed. I et sådan forløb er jeg med til at holde retning og progression. Eller du kan vælge selv at tage metoderne med videre i dit liv, og evt blot bruge mig i perioder, fx hvis du støder på store udfordringer.


Kontakt mig for en session

Andre Ydelser

null

Ustabilitet efter store åbninger

Efter store åbninger af lys, kærlighed eller udvidet bevidsthed, kan der opstå ustabilitet og personligt stof der vil mødes. Dette er en mulighed, ikke nødvendigvis et problem. Læs mere »

Frygt for selvskade

Det kan være overvældende at opleve pludselig frygt for at gøre skade på sig selv. Opdager vi at det er dele af os selv der vil i kontakt, så kan vi begynde at finde virkelige løsninger og angsten kan være starten på en smuk indre rejse Læs mere »

Ensomhed og forladthed

Når vi ikke længere kan løbe fra indre følelser af ensomhed og forladthed, kan vi rammes af stor magtesløshed. Det er når vi når til dette punkt af desperation, at vi virkelig har mulighed for at finde ny vej og dybere kontakt til os selv. Læs mere »

Praktisk information og kontakt

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH