Frygt for selvskade

Frygt for at gøre skade på dig selv

null

Det kan være overvældende at opleve pludselig frygt for at gøre skade på sig selv. Det kan se ud på mange måder, fx:

  • Frygt for at springe ud foran toget når det kører ind på perronen
  • Køre bil og få frygt for at man skal hive i rattet og køre galt
  • Have en køkkenkniv i hånden og pludselig frygte om man vil stikke den i sig selv
  • Panik hvis man er på høje steder ved tanken om man kan springe ud derfra
  • Frygt for sine egne hænder
  • Frygt for at være besat

Det kan føles som at være ved at blive skør, og samtidig forbundet med stor skam. Hvis andre mennesker omkring en ikke kan rumme hvad der sker, vil dette kunne forstærke følelsen af at noget er galt med en selv, og man kan meget nemt komme til at ville lukke ned for disse følelser.

Prisen for at vende os bort fra smerten

Hvis vi vender os bort fra smerten, ved at dulme os med afhængigheder, eller forsøge at kontrollere vores tanker og krop, så er min erfaring at vi blot henviser smerten til et endnu dybere og mørkere sted i vores krop og sind, og vi vil fortsat gå rundt med en følelse af tomhed og at være uforløste.

Konsekvensen kan blive at vi fremover må leve endnu mere begrænset og følelsesløse end hidtil, og smerten vil blot vente til et senere tidspunkt når der er mulighed for at den kan blive mødt. Dette kan være nødvendigt hvis ikke det er muligt for os at møde smerten – men min erfaring er at det virkelig er muligt.

At vende os åbent og møde smerten

Den gode og smukke nyhed er, at det der sker, simpelthen er vores egen længe fortrængte smerte, der på mest insisterende måde forsøger at komme i kontakt. Som blot ønsker at blive set og mødt med forståelse og omsorg. Hvis vi intuitivt kan fornemme, at dette er hvad der sker, så har vi allerede taget det første og vigtigste skridt i vores healingsrejse.

Det smerten kalder på, er at vi ikke undgår den, men vender os mod den, med ønsket om at møde den. Åbent og modigt at sige “jeg vil gerne mærke dig”. Dette valg kan komme fra nød, fordi vi indser at vi ikke længere har andre muligheder, eller at vi allerede har prøvet alt andet. Dette valg kan også komme fra et sted af hjertemod og en intuitiv tillid til at det er muligt.

Det gør ingen forskel hvad der gør at vi er klar til at vende os mod smerten, for når vi møder den og opdager at det blot er os selv, vil modet og villigheden langsomt vokse i os, og vi vil over tid nære vores egen kærlige villighed til at møde alt vi rummer.

Metoder til at møde smerten

De første gange vi vender os mod smerten, kan være overvældende. Mængden af ophobet smerte kan være stor, og når energien frigives kan det true med at overvælde både vores energisystem og sind. Vi kan opleve at dissociere og forlade kroppen, eller at vores sind omtåget og vi går mod bevidstløshed. Det er kun naturligt, da vores krop, sind og energisystem måske hele vores liv er formet til at undgå at møde netop disse følelser.

Metodisk set bruges vi indre barn arbejde til at nærme os smerten (læs mere her), og når den ophobede smerte truer med at overvælde energisystem eller sindet påkalder vi sammen vågent og bevidst støtte fra højere energier som støtter og holder processen videre (læs mere her).

Hvad kan du forvente af resultater

Den første gang du møder smerten, vil som regel være den voldsommeste. Selve frygten kan fortsætte med at være stor, men efterfølgende møder med smerten vil blive stadig mindre og mindre intense. Det kan kræve alt fra 1 til 5 sessioner af halvanden time virkelig at komme til bunds i en stor og gammel frygt. Derefter har du formodentligt nok erfaring med at møde smerten, at den ikke længere vil styre dit liv, men du kan arbejde videre med den i dit eget tempo og med de metoder du selv finder støtter dig bedst.

I stedet for at blive overvældet og sprængt, som sindet frygter og desperat har forsøgt at undgå, vil sindet og personligheden have fået andre og konkrete erfaringer om at det rent faktisk er muligt at møde det, som ellers har været så overvældende at sindet måtte undertrykke det. Langsomt vil det være muligt at møde og rumme mere og mere indre smerte, uden at det er et problem. Smerten vil måske fortsætte med at leve i energisystemet, men nu som gamle mønstre der blot langsomt afvikler sig selv, uden at være forbundet med frygt og uden at sindet behøver være bange for smerten. På dette tidspunkt kan det videre arbejde med forløsning og transformation, ske med langt mildere metoder som fx energiarbejde (læs mere her), healing enquiry (læs mere her), eller hvad metoder du selv kender og finder er bedst for dig. På dette tidspunkt vil din egen kontakt til smerten være meget nemmere og du kan bruge de løsninger og metoder der føles bedst for dig.


Kontakt mig for en session

Praktisk information og kontakt

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH