Mange gennembrud i terapi, men problemerne er der stadig…


Til dig der allerede har arbejdet med terapi der søger gennembrud, men stadig oplever at uønskede smertefulde tilstande vender tilbage i dit liv.

Når vi laver gennembruds-orienteret terapi og selvudvikling, så søger vi ofte at finde ind til en mere autentisk version af os selv, eller til følelser og ressourcer vi ikke har adgang til, fx vores vrede, seksualitet, glæde, livslyst. Det kan give os værdifulde erfaringer om at vi rummer mere end vi normalt oplever, men – det har sin begrænsninger, og vi betaler en pris.

Selv efter mange år med ihærdig terapi og selvudvikling, kan vi opleve igen at lande i gamle smertefulde tilstande.

I healing enquiry forsøger vi ikke at bryde igennem til nogen tilstand, eller afdække vores skjulte personlige ressourcer – i healing enquiry har “gennembrudet” en helt fundamental anderledes og mere sjæls-præget karakter!

I healing enquiry møder vi de svære følelser med en accepterende nysgerrighed. Når vi gør det, så begynder nogle andre, dybere, finere og mere subtile lag at komme til overfladen. Vi begynder langsomt at se og opleve det fine net af antagelser, mønstre og strukturer, der holder os i virkeligheden på en begrænset og farvet måde. Så begynder vi at opleve, i vores helt konkrete levende sansning, at den virkelighed vi lever i er fuld af alverdens split – at vi er delt op i forskellige polariteter.

Eksempler på polariteter kan være:
– “Jeg er god og må godt være her” VS “Jeg er ækel og helt forkert”
– “Jeg er stærk og i fuld kontrol” VS “Jeg er helt sårbar og magtesløs”
– “Verden er med mig og jeg er støttet” VS “Alt er mod mig og jeg er truet”
– “Jeg skal kæmpe” VS “Jeg må flygte”
– “Jeg mærker intet” VS “Jeg er ukontrollerbart kaos”
– “Alt er kærlighed og samhørighed” VS “Alt er tomt, goldt og intet betyder noget”
– “Jeg har overskud og elsker alle” VS “Jeg er overvældet og udsuget”

Disse polariteter og splittelser lever ikke blot som tanker og antagelser i sindet, men de gennemsyrer og former vores måder at opleve vores følelser på, den måde energien løber i vores krop, helt ned i den fysiske virkelighed og hvordan vores krop er formet. På alle lagene har de deres udtryksform. Vi ser med egne øjne hvor dybt disse dualitets-strukturer er formende for vores menneskelige liv og væren.

Vi ser mere og mere tydeligt, at vi per automatik kører loops, hvor vi hele tiden pendler mellem ekstremerne, hele tiden prøver at finde ro i den ene ende af polariteten. Vi ser at dette er en process der kører med os.

Når vi nysgerrigt bliver hvilende, holder os åbne for begge polariteter, så sker “gennembruddet”, helt spontant. På de mest underfundige måder, på magisk vis, så begynder der at åbne sig for os “en tredje vej”. Det har mange former, men på det billede plan opleves det af de fleste som en vej tilbyder sig, som døre, porte, triumfbuer. Som at vi fra en anden dimension får foræret helt nye muligheder.

Guddommelige synteser. Sjælens 3. vej <3 Alt sammen, helt spontant, når vi afholder os at søge ekstremerne og at jagte ønskede tilstande og gennembrud.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH