Indre og ydre tantra – og tantrisk praksis før og efter opvågning

Der er ydre tantra og der er indre tantra.

Den ydre tantra, er den vi finder næsten alle steder i “tantra-verdenen” hvor vi udspænder og danser med polariteter. Den indre tantra er esoterisk og den tantra som er mulig efter opvågning til kilden før nogen polaritet.

I den ydre tantra, når vi har en tantrisk udveksling mellem to mennesker, så udspænder vi polariteter. Danser med polariteter og i det bevidstgør og balancerer polariteter.

Vi går i kontakt med hinanden fra forskellige polariteter. Jeg kan gå i mit maskuline, og møde dig som dit feminine. Eller modsat, helt simpelt sagt.

Men også tusind andre polariteter vi kan udspænde i en ydre tantrisk praksis. Frygt og vrede. Skam og stolthed. Dødhed og energifyldthed. Opadgående og nedadgående. Træden frem og trækken væk. Liv og død. Lys og mørke.

Vi kan danse 1000 danse i polaritet, hvoraf polariteten maskulint-feminint er en central del af tantrisk praksis. En dyb polaritet, der peger ind mod den helt primære polarisering af vores inderste væsen. Det feminine-maskuline er ur-energier af det grundlæggende split i yin og yang, lys og mørke.

Den ydre tantra hvor vi danser i polariteter med hinanden, spænder vidt. I den allermest forsimplede form som en nærmest ren udlevelse af fortrængte sider. I den anden ende den dybeste og fineste polaritetsdans på stadig mere subtile planer. Men stadig er vi i polaritet.

Den indre tantra er som et kvantespring dybere.

Vejen ind i den indre tantra, er opvågning. Opvågning til den midte som er, når polaritet kollapser. Transenderer sig selv. Opvågningen til det som er eet, til det som er forbi alle polariteter. Det er opvågningen til dette, kilden, værensgrunden, som gør den indre tantra mulig.

I den indre tantra, går vi ikke længere i polaritet med noget. Vi har allerede realiseret det som er før polaritet.

Vi har allerede opdaget vores dybere væsen, som er før polaritet, og når vi går ind i det tantriske møde, så hviler vi ind i det. Vi træder ind i det tantriske møde som det der allerede er fuldendt, som det der er i midten af os selv og af alting.

Det er herfra vi kommer ind i mødet.

Her er intet behov for at gå ud i en polaritet. Vi er fuldstændig klare i vores hjerte, væsen, sjæl – om vores egen non-duale fuldendthed. Om vores egen kilde og sjæls udspring.

Herfra kan vi stadig gå ind i et tantrisk møde. To personer, der begge bringer opvågning og realisering af det som er eet, før maskulint og feminint, før lys og mørke.

Og her kan vi danse den tantriske dans dybere.

Her danser vi ikke for at balancere, bevæge og integrere polariteter – her danser vi en frisættelsesdans ind GENNEM polariteter.

Her tillader vi alle polariteter, stadig flere og flere, dybere og dybere. Vi kan tillade ALLE polariteter i vores rum og møde. De samme polariteter som i den ydre tantra.

Men vi er ikke længere i gang med at udspænde og balancere polaritet. Vi ER allerede i midten, og fra midten tillader vi polariteter.

I denne dans af den dybe indre tantra, hvor vi allerede står i opvågning, der sker en endnu dybere realisering af det vi er vågnet til, og en endnu dybere frisættelse.

Der sker en frisættelse IND gennem alle aspekter af livet og relation i det tantriske møde. Vi på den vej det er at bringe opvågning og realisering ind gennem ALLE polariteter, alt skabt, alle former, alle planer.

Og i denne tantra realiserer vi dybere, at der er INGEN vej ud af enhed. Der er ingen vej ud af det vi er vågnet til i opvågning.

Vi kan give lov til at tænde vores seksuelle lyst fuldstændig uden forbehold, og på det dybeste plan sige ja til udadrettet tænding på et andet menneske. Men jeg opdager i denne grænseløse tilladen, at opvågning blot fødes dybere ind der hvor vi tror der er en polaritet mulig. Seksualitetens grundlæggende polarisering kollapser ind i rent enhedslys, og heri den dybeste seksuelle healing.

Ligeledes med den dybeste vrede, skam, frygt. Vi kan sige fuldt JA blot for at erfare, at enhed manifesterer sig dybere ind gennem alle tilsyneladende polariteter selv de dybeste.

Det er frisættelse af opvågning IND i dualiteten.

Det er den dybe indre tantra.

Det er ikke en energetisk tantra. Denne dybe indre tantra sker i det non-duale plan, som fødes dybere ind gennem de duale planer. I sin essens sker det tantriske møde før det energetiske plan, ja også før det sjælelige plan. Det er meget dybt og meget smukt.

Om du er mand eller kvinde, ung eller gammel, så byder jeg dig velkommen til sjælens tantra.

Vi kan danse på hele dette spektrum. Fra den ydre tantra af at balancere polariteter, og hele vejen ind gennem opvågning, og til den dybe tantra af at bringe opvågning ind gennem polaritet.

Vi mødes helt simpelt, i det som er, og danser sammen uden at skulle noget sted hen.

Det er hvad jeg inviterer til i “Sjælens tantra”. Dybt velkommen til, og tak for at læse min deling.
🙏🌕🙏

Du kan læse mere her på hjemmesiden, om mødet i “Sjælens Tantra”:

SJÆLENS TANTRA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH