Det dybeste mørke rummer samme velsignelse som det højeste lys

Det dybeste mørke rummer samme velsignelse som det højeste lys.

🔥🔥🔥

En af de største forhindringer til healing er…

… at vi på den ene side ikke ser og anerkender dybden af vores mørke, illusioner og såring.

… og på den anden side ikke ser og anerkender den enorme healende kraft der flyder gennem alting.

De to ting går hånd i hånd. Lys og mørke.

Erkender vi lyset, vil vi også blive i stand til at se mørket, skyggerne og illusionen i os selv og verden.

Møder vi skyggerne, vil lyset og kraften komme tættere på og gudskraften vil være os nær.

Vi kan starte med det ene eller det andet, det gør ingen forskel.

Men det ene kan ikke være uden det andet.

Skygge og illusioner uden lys og gudskraft, er fortabelse.

Lys og gudskraft uden skygge og illusioner, er uden kraft, uden krop, uden reel effekt, det er fravær af healing.

Lyset og mørket må danse hvis vi ønsker reel frisættelse.

Jo højere vi rejser os, jo dybere må vi være villige til at plantes.

Jo kraftigere lyset, jo mørkere mørket.

Når polerne strækket, kan de største kræfter rejses – og det ene som er alt, kan vise sig gennem alting.

Vi kan træde gennem polariteterne ind i den virkelighed før alting.

Healing er ikke at mørket og smerten går væk, det er at vi i vores væsen ser at vi er det, som flyder gennem både lys og mørke, både smerte og glæde.

Healing er at blive fri fra at søge det ene og ikke det andet.

Healing er, at se hvad vi virkelig er. Før lys og før mørke. Før alting. Vores dybere væsen der lever bag altings virkelighed, kraftfuldt og helt levende.

Kun kraften er. Den uendelige guddommelige kraft er alt der er 🔥

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH